Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Nederlander wil nog steeds op 61e met pensioen

donderdag 1 september 2016

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) keek in het onderzoek 'Aanbod van Arbeid' onder andere naar de wensen en verwachtingen voor de pensioenleeftijd. De Nederlanders die deelnemen aan de arbeidsmarkt hebben over het algemeen een realistisch beeld van hun pensioenleeftijd. Toch gaan vooral oudere werknemers het liefst al op hun 61e met pensioen.

Langer doorwerken

De overheid wil dat mensen langer doorwerken. Daarom wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog van 65 naar 67 jaar. Op termijn zou deze leeftijd nog verder kunnen verschuiven, als de levensverwachting verder toeneemt. Het SCP betwijfelt of daar wel draagvlak voor is. Nog steeds stoppen veel mensen ruim voor hun 65e verjaardag.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten