Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wat wijzigt in 2017 in het basispakket van de zorgverzekering?

donderdag 11 augustus 2016

Iedere Nederlander heeft verplicht een basisverzekering. De behandelingen die vergoed worden door de basisverzekering worden vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In 2017 worden enkele aanpassingen doorgevoerd.

Eigen bijdrage kunstgebit

Vanaf 2017 wordt de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaat gedragen kunstgebit een percentage van de kosten. Hierdoor zijn volgens de minister de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd. Voor een ‘gewoon’ kunstgebit voor de onderkaak wordt de eigen bijdrage 10% van de kosten. Voor de bovenkaak is dat 8%. Tot 2017 geldt nog de vaste eigen bijdrage van 125 euro.

Overige uitbreidingen basisverzekering

  • Operatie van het bovenooglid
  • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis
  • Fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen
  • Een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen
  • Opvang en zorg als iemand om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kan wonen (eerstelijnsverblijf)

Eigen risico wel of niet toepassen

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om de vrijstelling voor bepaalde gezondheidsprogramma’s ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s die gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze programma’s wel of niet in rekening brengen.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Clarie Bergamin

Clarie Bergamin

relatiebeheerder

0172 245 953

Risicobeheer doe je samen.
Alle specialisten