Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Afschaffing pensioen in eigen beheer weer dichterbij

woensdag 13 juli 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft begin juli de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over pensioen in eigen beheer voor DGA’s (Directeur-Grootaandeelhouder). Een samenvatting van zijn voorstel:

  • Pensioen mag afgekocht worden tegen 65,5% van de fiscale waarde in 2017, óf tegen 75% in 2018 óf tegen 81,5% in 2019. Dat betekent dat 34,5% resp. 25% resp. 19,5% in die jaren onbelast mag vrijvallen.
  • De grondslag voor de afkoop is de balanswaarde in 2015.
  • Voor DGA's die de afkoop niet kunnen betalen, mag de fiscale pensioenvoorziening omgezet worden in OSEB (Oudedag Sparen Eigen Beheer).
  • Voor DGA's zonder pensioen in eigen beheer komt er geen nieuwe pensioenfaciliteit in eigen beheer (pensioen verzekeren blijft wel mogelijk).
  • Ook voor nieuwe DGA’s is geen nieuwe pensioenvariant in eigen beheer mogelijk

Op Prinsjesdag (dinsdag 20 september 2016) wordt meer bekend over de afschaffing van het pensioen in eigen beheer voor DGA's. Natuurlijk houden wij u op de hoogte op onze website en in onze nieuwsbrieven. Voor een persoonlijk advies neemt u contact op met onze pensioenspecialisten via 0172 611 116 of