Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Risico op financiële cybercrime neemt toe

vrijdag 8 juli 2016

De dreiging van cybercrime neemt alsmaar toe. Bedrijven en burgers zijn steeds kwetsbaarder voor bijvoorbeeld ransomware (afpersvirussen) en phishing. Inbrekers breken op hetzelfde moment op verschillende plekken in. Hierdoor is de pakkans laag en zijn de opbrengsten hoog.

Verbeterpunten voor opsporingsdiensten

Cybercriminaliteit kan afgeschrikt worden als ook de opsporingsdiensten de voordelen van ict beter gaan benutten, bijvoorbeeld door het instellen van één digitaal aangifteloket waar alle signalen van deze vorm van criminaliteit met elkaar vergeleken kunnen worden. Dit blijkt uit de CPB Risicorapportage cyberveiligheid. In de rapportage zijn voor het eerst de mechanismen achter cybercriminaliteit en de risico’s voor de economie in kaart gebracht.

Meer aanbevelingen van het CPB

Het Centraal Planbureau ziet meer kansen om de cyberveiligheid te vergroten. Zo is het belangrijk de verantwoordelijkheid voor veiligheid neer te leggen bij de organisaties die daarvoor toegerust zijn. Dat is effectiever dan bijvoorbeeld van consumenten te eisen dat ze hun computers beveiligen, omdat zij vaak niet weten hoe de cybercriminelen van hun computers gebruik maken. Software-aanbieders kunnen aansprakelijk worden gemaakt voor de schade die ontstaat uit softwarefouten. Ook kan de overheid slimmer gebruikmaken van ict, bijvoorbeeld door het beter naleven van de eigen beveiligingsstandaarden.

Lage pakkans voor cybercriminelen

Jaarlijks wordt zo’n elf procent van de Nederlanders slachtoffer van cybercriminaliteit, bleek eerder uit CBS-gegevens. Toch ontving de politie in de periode 2005 tot en met 2014 maar 16.000 aangiftes van computervredebreuk (de juridische term voor hacken). In dezelfde periode van tien jaar werden 130 daders vanwege computervredebreuk bestraft door een rechter – minder dan 1% van het aantal aangiftes. Daarnaast zijn de potentiële winsten voor cybercriminelen hoog: honderdduizenden euro’s voor een ransomwarecampagne zijn geen uitzondering. Cybercriminelen maken gebruik van technieken zoals blockchain (bijvoorbeeld bitcoins) waardoor hun identiteit moeilijk te achterhalen is.

Grote risico's voor bedrijven en burgers

Cyberveiligheid is belangrijk omdat de maatschappij steeds verder digitaliseert. Vijf van de tien bedrijven met de hoogste beurswaarde ter wereld zijn ict-bedrijven. Cybercriminaliteit en andere verstoringen van cyberveiligheid brengen risico’s met zich mee voor Nederlandse bedrijven en consumenten zoals afpersing, diefstal van persoons- of bedrijfsgegevens en uitval van ict-diensten.

Cyber en Data Risks verzekering

Met een Cybercrime verzekering is uw bedrijf verzekerd tegen de (financiële) gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en cyberaanvallen. U krijgt bovendien ondersteuning van een team van ervaren professionals om de schade te beperken.