Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Brexit ook van invloed op pensioenen

donderdag 7 juli 2016

De Brexit kan ook gevolgen hebben voor (deelnemers aan) Nederlandse pensioenregelingen. Wat die gevolgen zijn is afhankelijk van hoe de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese er daarna uitziet.

Gevolgen op de korte termijn zijn helder

De gevolgen van Brexit op korte termijn laten zich duidelijk zien. De beurs- en valutakoersen gaan flink onderuit. De beurswaarde van financiële instellingen als banken en verzekeraars is aanzienlijk minder geworden. Deze gevolgen van de Brexit zijn van directe invloed op bijvoorbeeld de dekkingsgraad van pensioenfondsen.

Maar wat gebeurt er op de lange termijn?

Op de langere termijn zijn de gevolgen veel minder duidelijk. De uiteindelijke samenwerkingsvorm van het Verenigd Koninkrijk (VK) met de Europese Unie (EU) is hierbij bepalend. Hoe zit het bijvoorbeeld met een Nederlandse werknemer die in het buitenland gaat werken? Aegon Adfis maakte onderstaande opsomming.

Mogelijkheden werknemer die tijdelijk in het buitenland werkt

  • In de periode dat de werknemer werkt voor een met de Nederlandse werkgever verbonden lichaam in het buitenland, bouwt hij geen pensioen op. Hij kan deze dienstjaren achteraf, als hij weer in Nederland is, in één keer inkopen.
  • De werknemer kan als gedetacheerde blijven deelnemen aan een Nederlandse pensioenregeling. Dat kan alleen als de werknemer in een andere EU-lidstaat gedetacheerd is. De buitenlandse werkgever moet de toezegging uit de Nederlandse pensioenregeling tijdens de tewerkstelling in het buitenland voortzetten. De pensioenaanspraken kunnen dan gewoon in de Nederlandse pensioenregeling en bij de Nederlandse pensioenverzekeraar opgebouwd en verzekerd blijven.
  • Wanneer de werknemer op een lokaal buitenlands contract werkt, kan hij ervoor kiezen om zijn opgebouwde waarde van zijn Nederlandse pensioenregeling over te dragen. Dat kan zowel naar een land binnen en buiten de EU. Gezien de voorwaarden die de Nederlandse fiscus en DNB stellen, komt deze waardeoverdracht echter zelden voor.

De tweede mogelijkheid komt in de praktijk het meeste voor. Deze kan alleen als de werknemer tijdelijk in een EU-lidstaat werkt. Wanneer het VK uit de EU getreden is, vervalt deze mogelijkheid. Nederlandse werknemers die tijdelijk in het VK werken, kunnen hun pensioen dus niet verder in Nederland opbouwen. Dit levert de nodige risico’s voor de werknemer op. Bijvoorbeeld het ontbreken van de dekking van het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Europese Economische Ruimte

Mogelijk treedt het VK toe tot de Europese Economische Ruimte (EER). De Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland vormen samen de EER. In de EER geldt de interne markt zoals wij die kennen in de EU: er is sprake van vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. Dan zou de tweede mogelijkheid dus blijven bestaan.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten