Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Protocol datalekken voor uw organisatie

woensdag 29 juni 2016

Per 1 januari 2016 is de Meldplicht Datalekken als onderdeel van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. Hier hebben wij u al eerder uitgebreid over geïnformeerd, lees bijvoorbeeld deze artikelen:

Daarnaast stelden de verzekeringsadviseurs van VMD KOSTER verzekeringsgroep een handboek samen. Daarin zijn voor u en uw collega's de regels overzichtelijk en duidelijk verwoord.

Een meldingsprotocol opstellen

De meldplicht vraagt om een protocol waarin staat wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft in het meldingsproces. Wie beoordeelt de aard van een datalek en de impact ervan? Is dat ook degene die uiteindelijk beslist om wel of niet tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens over te gaan? En waar wordt dit geregistreerd?

Een voorbeeld van een protocol

Natuurlijk hebben wij binnen onze organisatie ook een protocol opgesteld. Deze stellen wij graag voor onze relaties beschikbaar. Vul daarom op deze pagina of via het contactformulier uw gegevens in of stuur een e-mail naar info@vmdkoster.nl. U ontvangt van ons dan de whitepaper Protocol Datalekken.