Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Inhuren van een zzp'er en uw verzekeringen

vrijdag 3 juni 2016

Een bedrijf huurt een zzp'er in. De zzp'er verricht werk dat normaal gesproken binnen de onderneming wordt verricht. En dan raakt de zzp'er betrokken bij een bedrijfsongeval. Is de opdrachtgever dan aansprakelijk?

Werkgeversaansprakelijk in de wet

De werkgeversaansprakelijkheid is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW): Goed werkgeverschap. Artikel 7:611 BW zegt dat een werkgever en werknemer zich als een goed werkgever en werknemer moeten gedragen. Artikel 7:658 BW verplicht de werkgever om te zorgen voor een veilige werkomgeving.

Zorgplicht van de werkgever voor zzp'ers

De Hoge Raad heeft diverse uitspraken gedaan over de zorgplicht van werkgevers. Die is er natuurlijk voor de eigen werknemers, maar uit de uitspraken blijkt dat deze ook geldt voor ingehuurde zzp'ers. Artikel 7:611 BW en 7:658 BW zijn hier dus ook van toepassing.

Aansprakelijkheidsverzekeringen

Opdrachtgevers van zzp'ers kunnen worden geconfronteerd met schadeclaims bij bedrijfsongevallen. Naast dat u natuurlijk aan uw zorgplicht wilt voldoen, is het ook verstandig uw verzekeringen te controleren. Is de ingeschakelde zzp'er meeverzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekeringen?

In het algemeen gezegd zijn ondergeschikten meeverzekerd op een bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een ondergeschikte is iemand die onder leiding en gezag van iemand anders werkzaamheden uitvoert. Het gaat er om dat iemand anders leiding aan je werk geeft. Ook moet het gaan om werkzaamheden die vallen binnen de verzekerde hoedanigheid van de polis. Een verzekeraar kan wel een uitbetaalde schade mogelijk weer op een zzp'er gaan verhalen.

Uiteraard helpen onze adviseurs u graag verder met het beantwoorden van deze vraag.

Aandachtspunten voor als u met zzp'ers werkt

  • Zijn ondergeschikten op uw polis meeverzekerd?
  • Ga na of de zzp'er zelf ook verzekerd is.

Heeft een zzp'er zelf ook verzekeringen nodig?

Moet een zzp'er zich wel of niet verzekeren voor bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid? Het antwoord is ja. Arbeidsongeschiktheid komt bijvoorbeeld vaker door ziekte dan uit een ongeval. En een ongeval kan ook privé ontstaan. Ook een aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar. Een zzp'er zal ook opdrachten uitvoeren in eigen beheer of voor particulieren.

Gepubliceerd door VMD KOSTER verzekeringsgroep op 3 juni 2016

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten