Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Drie op de tien huishoudens heeft geen buffer

dinsdag 24 mei 2016

Dertig procent van de huishoudens heeft een te kleine buffer. Zij beschikken over minder dan 3.500 euro aan spaargeld. Bij jongeren onder dertig gaat het zelfs om twee van de drie huishoudens. Deze cijfers komen voort uit de Financieel Fit Barometer.

Hoe hoog moet de buffer voor financiële tegenvallers zijn?

Vergeleken met elders in Europa zijn Nederlandse huishoudens behoorlijk spaarzaam. Voor driekwart van de spaarders is het vergroten van de buffer voor onvoorziene omstandigheden de belangrijkste reden om te sparen. Een op de vijf huishoudens heeft hierbij een aparte buffer-rekening los van hun spaarrekening. Het Nibud adviseert een minimumbuffer van 3.500 euro. In de praktijk blijkt 30 procent van de Nederlandse huishoudens daar niet aan te kunnen voldoen.

Vooral jongeren hebben een lage buffer

Het is niet verrassend dat met name jonge huishoudens te lage buffers hebben. Dit hoeft voor hen vaak niet meteen een probleem te vormen: zij hebben vaak nog geen gezin, sommige studeren nog en er zijn niet veel verplichtingen.