Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Minder claims Waarborgfonds Motorverkeer

vrijdag 20 mei 2016

Het Waarborgfonds Motorverkeer is er voor mensen die door een ongeluk met een motorvoertuig schade hebben geleden en met die schade niet terecht kunnen bij een verzekeraar, omdat dat voertuig onbekend of onverzekerd is. Het aantal claims nam vorig jaar met bijna 2% af. De schademeldingen die in 2015 zijn ingediend, gingen vooral over aanrijdingen waarbij de aansprakelijke dader onbekend is gebleven.

Onbekende dader

In totaal waren er vorig jaar 42.667 meldingen waarbij de dader onbekend bleef. Hier werd bijna 50 miljoen euro aan uitgekeerd. Een toename van bijna 10 miljoen ten opzichte van 2014.

Onverzekerde dader

Het Waarborgfonds werd vorig jaar ook 1.313 aangesproken in gevallen waarbij de aansprakelijke onverzekerd was. Dat leidde tot een totaal uitbetaald bedrag van bijna 7 miljoen euro.

Hoe wordt het Waarborgfonds gefinancierd?

Iedere verzekerde automobilist betaalt mee aan het Waarborgfonds. Via de autoverzekeringspremie werd in 2015 € 6,20 ingehouden. Bezitters van bromfietsen en van niet-gekentekende motorrijtuigen betaalden een jaarbijdrage van € 0,95.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Inge Hartmans

Inge Hartmans

schadebehandelaar & teamleider

0172 245 964

Wij zorgen er dan voor dat de schade soepel en vlot wordt afgewikkeld. Daarom heeft u voor VMD Koster gekozen. Wij zijn er voor u!
Alle specialisten