Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioen afkopen, mag dat?

donderdag 12 mei 2016

In de Pensioenwet staat dat pensioen niet afgekocht mag worden. In dezelfde wet staat echter ook dat de verzekeraar of het pensioenfonds een uitzondering kan maken. Deze uitzondering geldt voor kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen die minder dan € 465,94 (2016) bruto per jaar uitkeren. Daarnaast moet u tenminste twee jaar uit dienst zijn bij uw oude werkgever en uw deelname aan de pensioenregeling moet gestopt zijn.

Moet u toestemming geven voor afkoop?

Informeert de verzekeraar of het pensioenfonds u binnen zes maanden na deze twee jaar over de afkoop? Dan mogen zij zonder jouw toestemming het pensioen afkopen. Doen ze dit later? Dan kunt u zelf beslissen of u meewerkt aan afkoop of niet.

Moet u belasting betalen over het uitgekeerde bedrag?

Over het afkoopbedrag dat u krijgt uitgekeerd, moet u belasting betalen. Daarnaast wordt het afkoopbedrag opgeteld bij uw inkomen en heeft het dus mogelijk gevolgen voor het ontvangen van bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag.

Komen er nieuwe regels?

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil pensioenfondsen vanaf medio 2017 verplichten om kleine pensioenpotjes samen te voegen. Dat moet voorkomen dat pensioenopbouw bij vorige werkgevers vóór de pensioeningang wordt afgekocht.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten