Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Oudere automobilist vaker slachtoffer bij verkeersongelukken

donderdag 12 mei 2016

Veilig Verkeer Nederland (VVN), seniorenorganisatie ANBO en een aantal verzekeraars spannen zich in om ouderen in het verkeer beter te wapenen als het gaat om verkeersveiligheid. Om deze reden is de Safety Deal Oudere Automobilisten opgericht.

Waarom een Safety Deal Oudere Automobilisten?

Oudere automobilisten zijn kwetsbaar in het verkeer. Uit onderzoek van het SWOV blijkt dat ze meer kans hebben om bij een ongeval betrokken te raken dan andere verkeersdeelnemers. En die kwetsbaarheid zal door de vergrijzing alleen maar verder toenemen. Zowel het aantal ouderen als de gemiddelde leeftijd neemt immers snel toe.

Ouderen veroorzaken niet meer ongelukken dan andere verkeersdeelnemers. Fysiek zijn ouderen in het verkeer echter erg kwetsbaar. Daardoor hebben zij een vergroot risico om gewond te raken bij ongevallen. Van de 570 verkeersdoden in 2013 was maar liefst 40% ouder dan 65 jaar.

Online verkeerstest en Opfriscursus

VVN heeft een online verkeerstest ontwikkeld waarmee senioren hun kennis kunnen bijspijkeren: binnen twee minuten wordt inzichtelijk gemaakt of de kennis van de verkeersregels nog op peil is. De test vindt u via opfriscursus.vvn.nl

Daarnaast geven gecertificeerde docenten van VVN in het hele land speciale opfriscursussen over verkeerstheorie. Daarbij is er extra aandacht voor type ongevallen die vooral oudere verkeersdeelnemers treffen, zoals een ongeval tijdens het linksaf slaan op een kruispunt. Optioneel element in de opfriscursus is een praktijkrit in de eigen auto, waarbij de docent meerijdt en na afloop een advies geeft over de rijstijl.

Inschrijven voor de cursus

Mensen die interesse hebben in het op peil houden van hun kennis van de verkeersregels kunnen zich voor een opfriscursus inschrijven via VVN. Als u verzekerd ASR of Allianz krijgt u korting op de inschrijfkosten.