Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Jonge ouders niet bezig met financiële risico's bij overlijden

donderdag 28 april 2016

Bijna een derde van alle jonge ouders heeft niets geregeld voor de nabestaanden als zij plotseling overlijden. Dat terwijl drie kwart vreest te moeten bezuinigen als dit gebeurt.

Slechts een kleine groep goed verzekerd

Aegon liet GfK onder 1.500 Nederlanders peilen wat zij geregeld hebben voor hun nabestaanden in geval van overlijden. Van de jonge gezinnen heeft maar een derde een overlijdensrisicoverzekering (ORV). Eenzelfde percentage geeft aan helemaal niets te hebben geregeld voor hun nabestaanden, onder wie minderjarige kinderen.

Verschil met vroeger

Vroeger kon het weggevallen van inkomen tamelijk goed worden opgevangen met uitkeringen van de overheid en met een collectieve pensioenregeling. Maar door de versobering van bijvoorbeeld de ANW en nabestaandenpensioenen, is het noodzakelijk goed na te gaan welk inkomen resteert bij het overlijden van een partner ­- zeker als er kinderen zijn. Hoewel het bewustzijn er wel is, ontbreekt de actie om er wat aan te doen.

Overlijdenrisicoverzekering als oplossing

Als andere middelen en voorzieningen ontbreken, is een ORV de meest eenvoudige oplossing om inkomensterugval bij overlijden te voorkomen. Die moet dan wel regelmatig gecheckt worden op de huidige situatie.

Cijfers over kinderen met minderjarige kinderen.

  • Van alle gezinnen heeft 34% een overlijdensrisicoverzekering (ORV).
  • 31% heeft niets geregeld bij overlijden.
  • Van de gezinnen zónder een ORV heeft 53% 'iets' geregeld, 47% niets.
  • 16% denkt voldoende vermogen te hebben om een overlijden financieel op te vangen.
  • 32% denkt dat de overblijvende partner zal moeten verhuizen.
  • Van de gezinnen zonder een ORV heeft 39% er nog niet over nagedacht.
  • Van de gezinnen met een ORV denkt 23% 'zeker' te moeten bezuinigen als de ander overlijdt. Bij de gezinnen zonder een ORV is dat 32%.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten