Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkgevers weten niet wat zieke werknemer kost

dinsdag 26 april 2016

Een langdurig zieke werknemer kost ruim anderhalf keer meer dan werkgevers verwachten. Gemiddeld schatten zij de kosten op €143, - per dag. In werkelijkheid is dit €230, - per dag.

De meeste werkgevers onderschatten de kosten

Van alle door Delta Lloyd onderzochte werkgevers schat 71% de verzuimkosten te laag in. Ziekteverzuim heeft een grote financiële impact op bedrijven, maar slechts 36% van de bedrijven maakt zich zorgen over ziekteverzuim. En dat terwijl 29% van de ondervraagde bedrijven het afgelopen jaar te maken heeft gehad met langdurig ziekteverzuim (langer dan vier weken).

Verschillen tussen grote en kleine bedrijven

Een derde van de bedrijven maakt zich enigszins zorgen over ziekteverzuim, maar slechts 3% ligt er echt wakker van. Kleinere bedrijven maken zich het minste zorgen over ziekteverzuim. Dit is opvallend, langdurige uitval kan juist bij bedrijven met minder dan 10 werknemers grote impact hebben op de bedrijfscontinuïteit. Bedrijven met meer dan 100 werknemers maken zich het meest zorgen en een aanzienlijk deel (18%) ligt er zelfs wakker van. Langdurig ziekteverzuim komt vaker voor bij grote bedrijven (67%) dan bij kleine bedrijven (21%).

Hoe vangt uw bedrijf de kosten van verzuim op?

Met een ziekteverzuimverzekering weet u dat de salariskosten van een zieke medewerker worden opgevangen. Daarnaast is er binnen deze verzekering ook aandacht voor de spoedige re-integratie van zieke medewerkers. Deze verzekering is daarom van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf. 

Deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht.

Met welke arbodeskundige houdt u het ziekteverzuim het laagst?

Bij VMD en KOSTER kunt profiteren van de arbodienstverlening van NLG Werkvermogen. NLG Werkvermogen biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen daar aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde. Op http://www.nlgwerkvermogen.nl/ vindt u meer informatie.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten