Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Kleine pensioenpotjes verplicht samenvoegen?

woensdag 20 april 2016

Staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil pensioenfondsen vanaf medio 2017 verplichten om kleine pensioenpotjes samen te voegen. Dat moet voorkomen dat pensioenopbouw bij vorige werkgevers vóór de pensioeningang wordt afgekocht.

Afkoop pensioen kan leiden tot een pensioengat

Het afkopen van een pensioen is een recht van de pensioenuitvoerder. Zij mogen zonder toestemming een klein pensioen afkopen. Men spreekt van een klein pensioen als de bruto pensioenuitkering lager is dan € 465,94 per jaar (2016). Mensen waarvan het pensioen wordt afgekocht kunnen te maken krijgen met een pensioengat. De pensioenuitkering ligt in dat geval lager dan vooraf verwacht. Dit kan opgevangen worden door het uitgekeerde pensioen te storten in een lijfrenteverzekering of op een bankspaarrekening. Zo dient het afgekocht pensioen later alsnog als aanvullende pensioenvoorziening.

Waarom moeten de pensioenpotjes gebundeld worden?

Afkopen van pensioen heeft aanzienlijke gevolgen voor de pensioenen van mensen. Door deze te bundelen, behouden die kleine potjes hun pensioenbestemming. Tegelijkertijd is het belangrijk om de administratieve lasten van kleine pensioenen bij de uitvoerder te beperken. Deze lasten gaan immers ten koste van het pensioenresultaat van de deelnemer.

Hoe zou de nieuwe situatie eruit komen te zien?

Het recht van pensioenuitvoerders op afkoop van kleine pensioenen wordt vervangen door een verplichting tot waardeoverdracht naar de nieuwe uitvoerder (als een deelnemer inmiddels een nieuwe werkgever heeft) of naar de vorige uitvoerder met de hoogste pensioenaanspraken van die deelnemer (als dat niet zo is). De overdrachtswaarde wordt berekend conform de huidige rekenregels voor waardeoverdracht op grond van de Pensioenwet.