Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Naturapolis veel vaker gekozen dan restitutiepolis

vrijdag 15 april 2016

Sinds 1 januari 2016 zijn ruim 1 miljoen mensen van zorgverzekeraar gewisseld (6,3%). Daarnaast hebben ook veel mensen de dekking van hun zorgverzekering aangepast. In de Zorgthermometer van Vektis kijkt men naar hoe Nederlanders dit jaar verzekerd zijn.

Een paar feiten en cijfers over de zorgverzekering in 2016

  • Driekwart van de mensen kiest voor een naturapolis. Als u kiest voor een naturapolis mag u alleen gebruikmaken van de zorgaanbieders die een contract hebben met uw verzekeraar. Met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze.
  • 16% van de verzekerden heeft alleen een basisverzekering, 84% heeft dus een aanvullende zorgverzekering.
  • Met name jongeren en mannen kiezen er wat vaker voor om geen aanvullende verzekering af te sluiten.
  • Het percentage verzekerden met een vrijwillig eigen risico neemt toe. Aldus de jongste Zorgthermometer van Vektis.
  • Mensen uit Zeeland en Friesland wisselen het minst vaak van verzekeraar. In het midden van het land wonen relatief veel overstappers.

Minder aanbod dan vorig jaar

In 2016 konden verzekerden kiezen uit 61 zorgpolissen. Dit zijn er tien minder dan het jaar daarvoor. Hiermee ligt het aantal zorgpolissen in 2016 vrijwel op hetzelfde niveau als in 2012.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Clarie Bergamin

Clarie Bergamin

relatiebeheerder

0172 245 953

Risicobeheer doe je samen.
Alle specialisten