Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De verandering in de WGA in 2017 gaat niet om de premie

woensdag 13 april 2016

Bij de introductie van de WGA in 2005 was een advies over de WGA nog eenvoudig: we vergeleken de premie die je bij een verzekeraar kon krijgen met de premie die je aan het UWV moest betalen. De boodschap dat je veel geld kon besparen en ook nog een aantal vervelende risico’s kon uitsluiten was goed uit te leggen. Het advies paste op een pagina en luidde meestal hetzelfde. Hooguit de naam van de verzekeraar kon nog wat verschillen.

Alleen maar voordelen

De verzekeraars hadden een duidelijke reden om een lagere premie te rekenen. Zij zouden door een actieve re-integratie arbeidsongeschikte werknemers zo weer aan de slag helpen. Dat is goed voor de economische groei van de BV Nederland, goed voor werknemers die uit een isolement komen en goed voor de werkgevers die de werknemers niet aan hun lot overlaten. O ja, en de verzekeraars zouden er zelf ook een aantrekkelijke boterham aan verdienen.

Of toch niet?

Het liep wat anders: in februari 2014 maakte DNB bekend dat de verzekeraars gezamenlijk een verlies van meer dan een miljard leden op hun WIA- en WGA-portefeuille. Er zijn dure lessen geleerd. Sommige verzekeraars besluiten dan maar dit segment te laten voor wat het is. Deze week liet Generali bijvoorbeeld weten geen verzekeringsoplossing meer te zullen aanbieden voor het WGA-eigenrisicodragerschap. En dat terwijl er net weer een mooie nieuwe markt met kansen ontstaat.

Wat gaat er dit jaar veranderen?

Het UWV incasseert momenteel een premie voor de Ziektewet (ZW), voor de WGA voor werknemers in vaste dienst en voor werknemers met een flexibele dienstverband. Op dit moment kan je eigenrisicodrager worden voor het de Ziektewet en voor werknemers met een vaste dienstverband. Per 1 januari 2017 vervalt het onderscheid tussen vaste en flex-medewerkers voor het WGA-eigenrisicodragerschap. Wie nu eigen risicodrager is voor vaste medewerkers moet zich actief aanmelden voor het eigenrisicodragerschap van flexmedewerkers. Wie dat niet doet verliest zijn status van eigenrisicodrager. Wie eigenrisicodrager was en weer verzekerd raakt bij het UWV kan daar 3 jaar niet weg. Je moet er dus wel aandacht aan gaan geven.

Het advies past niet meer op 1 pagina

Dit jaar wordt het heel anders dan in 2005. De premie is een interessant gegeven aan de hand waarvan je kunt kiezen voor het eigenrisicodragerschap of niet. Van veel groter belang is dat je als werkgever moet weten wat de risico’s zijn die je als onderneming loopt wanneer je het risico bij het UWV achterlaat. En dat je weet wat de verplichtingen zijn die je aan je broek hebt wanneer je eigenrisicodrager wordt. En dat je begrijpt hoe die verplichtingen en verantwoordelijkheden georganiseerd worden. Dit keer past mijn advies niet op een pagina. Dit keer vergt de inventarisatie 20 pagina’s, de samenvatting van het advies 5 pagina’s en gaan we meer over de dienstverlening dan over de premie praten.

Minder risico, meer productiviteit

Wanneer er een goede samenwerking tussen de HR-verantwoordelijke, de controller of accountant en onze adviseurs wordt georganiseerd, dan heeft de onderneming of de instelling er baat bij. Die winst zit in besparing van personeelskosten, meer productiviteit en verkleinen van risico’s.Het verschil tussen de premie van het UWV en van de verzekeraar is bijzaak. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat wij de verzekeraars scherp houden.