Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

VAR verdwijnt per 1 mei

woensdag 13 april 2016

Op 1 mei aanstaande verdwijnt de VAR: Verklaring arbeidsrelatie. In de plaats komen modelovereenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Werkgevers en zzp'ers hebben een jaar de tijd om de werkwijze zo nodig aan te passen.

Modelovereenkomsten zijn niet verplicht

De nieuwe modelovereenkomst is niet verplicht. Vaak is immers duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld als deze veel verschillende opdrachtgevers heeft. Waar wel twijfel zou kunnen bestaan over de arbeidsrelatie, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer een modelovereenkomst kiezen. Het is vervolgens voldoende om deze mee te sturen in de mailcorrespondentie of te verwijzen naar het nummer van de modelovereenkomst. Wel moet u natuurlijk gaan werken volgens de afspraken in de overeenkomst.

Niet verzekerd voor werknemersverzekeringen

In geval van een modelovereenkomst is er voor de fiscus geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. De opdrachtnemer is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen en krijgt geen uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid.