Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Gevolgen zieke werknemer voor bedrijf

woensdag 6 april 2016

Ruim de helft van de bedrijven in het mkb heeft te maken gehad met een langdurig arbeidsongeschikte medewerker. De gevolgen hiervan zijn groot. Vaak zijn de kosten zo hoog dat de zieke medewerker het verschil tussen winst en verlies betekent. Dit blijkt uit een onderzoek onder 150 ondernemers en HR-professionals.

Hoe lang is een werkgever verantwoordelijk voor een arbeidsongeschikte werknemer?

De meeste werkgevers schatten in dat zij de kosten van de uitkering aan hun zieke personeel maximaal vier jaar moeten betalen. Voor personeel met een tijdelijk contract denken de respondenten dat dit drie jaar is. In werkelijkheid is dat twaalf jaar, zowel bij een vast dienstverband als bij een tijdelijk contract. Dit heeft te maken met de BeZava.

Weinig kennis over bestaande regels

Uit het onderzoek blijkt dat de kennis over de geldende wetgeving onvoldoende is. Zo denkt de helft van de respondenten onterecht dat de duur van de uitkering afhankelijk is van hoe lang een medewerker in dienst is geweest. Ook gaat men er van uit dat de werkgever niet meer hoeft te betalen voor de uitkering van een zieke medewerker als een tijdelijk contract afloopt. Dit klopt ook niet.

WGA 2017 vraagt om aandacht werkgever

Dit jaar maakt iedere werkgever een keuze voor de WGA in 2017. De regels zijn gewijzigd en u kiest vóór 1 oktober of u volgend jaar eigenrisicodrager bent of niet. Als u geen beslissing neemt, wordt de beslissing voor u gemaakt: u keert terug naar of blijft bij het UWV. En dat is in veel gevallen niet de beste beslissing. Tijd voor actie dus!

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten