Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Extra mogelijkheid pensioenknip

dinsdag 5 april 2016

Heeft u tussen 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een pensioenuitkering aangekocht? Dan krijgt u nu alsnog de mogelijkheid te kiezen voor een variabele uitkering. Dit heet de pensioenknip. De pensioenknip biedt kans op een beter pensioenresultaat.

Wat doet de pensioenknip met uw opgebouwde pensioen?

Vorig jaar is de pensioenknip ingevoerd. De pensioenknip biedt mensen de mogelijkheid om de pensioenuitkering niet verplicht in één keer aan te kopen, maar een ‘knip’ aan te brengen van twee jaar. De gepensioneerde ontvangt dan twee jaar een tijdelijke uitkering en het ‘echte’ pensioen gaat dan pas twee jaar later in.

Wilt u minder afhankelijk zijn van de huidige lage rentestand?

Mensen die tussen 1 januari 2014 tot 8 juli 2015 een pensioenuitkering hebben aangekocht, hadden te maken met een zeer lage rente. De rente rond de pensioendatum is voor een groot deel beslissend voor de hoogte van de pensioenuitkering. Door de lage rente viel de pensioenuitkering vaak tegen. De pensioenknip biedt kans op een beter pensioenresultaat. U moet dan wel bereid zijn uw opgebouwde pensioen (opnieuw) te beleggen (en dus risico’s te lopen).

Nog veel onduidelijkheid over deze mogelijkheid

Een aantal zaken zal nog goed moet worden uitgewerkt. Hoe wordt de afkoopwaarde anno 2016 bepaald als een gepensioneerde alsnog opteert voor een variabele uitkering. Hoe duidelijk worden de risico’s belicht die de gepensioneerde loopt bij een variabele uitkering? En hoe groot wordt de handelingsvrijheid van de uitkerende partij om de uitkering onderweg bij te stellen als de rendementen tegenvallen of, misschien nog wel zwaarwegender, als de levensverwachting verder toeneemt? Krijgt de uitvoerder hier vrij spel of komen hier strakke spelregels voor?

Wat zijn de voor- en nadelen voor u?

In zijn blog To pensioenknip or not to pensioenknip bespreekt onafhankelijk pensioenadviseur Jan Zwiers de voor- en nadelen van de pensioenknip. Dit geeft u waarschijnlijk al een goed beeld of dit iets voor u is.

Is de pensioenknip iets voor u?

Denkt u dat de pensioenknip iets voor u zou kunnen zijn, informeer dan in eerste instantie bij uw uitkerende pensioenuitvoerder naar de mogelijkheden en condities. Wilt u zich laten bijstaan door een professionele partij die samen met u de afweging tussen zekerheid en risico maakt, zijn wij u uiteraard graag van dienst. Dit soort dienstverlening verrichten wij op basis van een uurtarief, zoals opgenomen in onze Dienstenwijzer. Bel voor een afspraak 0172 611 116 of stuur een e-mail naar

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten