Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Werkgever staat voor belangrijke keuze over WGA per 1 januari 2017

dinsdag 5 april 2016

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet verbetering hybride markt WGA. De wet maakt het voor verzekeraars weer mogelijk om de concurrentie aan te kunnen gaan met het UWV. Wat betekent deze wet voor werkgevers?

De keuze voor de werkgever

Als werkgever krijgt u de keuze tussen een publieke verzekering bij het UWV of WGA-eigenrisicodragen. Het eigenrisicodragerschap WGA geldt per 2017 niet alleen meer voor werknemers met een vast dienstverband maar ook voor werknemers met een flex-dienstverband.

Nu verzekerd bij het UWV?

Wanneer u nu bij het UWV verzekerd bent, kunt u vanaf 2017 overstappen naar een private verzekeraar. Met name bedrijven die nog niet eerder eigenrisicodrager waren, hebben nu een groot voordeel om er alsnog voor te kiezen vanaf 2017 eigenrisicodrager te worden. De staartlast blijft namelijk achter bij het UWV.

Wat wordt bedoeld met de staartlast?

Met een maatregel heeft de wetgever ervoor gezorgd dat de hogere lasten door instroom in de WGA in de afgelopen 10 jaar bij het UWV achterblijft. Dit noemt men de staartlast. Werkgevers mogen een staartlast van 10 jaar WGA-schade achterlaten bij het UWV en ze gaan pas risico lopen voor mensen die ziek worden na het moment van eigenrisicodragerschap.

Werkgevers moeten dit jaar in actie komen

Iedere werkgever staat dit jaar voor een keuze. Moet hij zich voor de nieuwe WGA publiek verzekeren, of de beheersing van dit risico in eigen hand houden door eigenrisicodrager te worden? Voor veel werkgevers is dit een complex vraagstuk. De keuze uitstellen is echter geen optie. Wie nalaat om een actieve keuze te maken, maakt feitelijk wel degelijk een keuze. Wanneer de werkgever en zijn verzekeraar namelijk niet actief de garantstelling verlengen, inclusief het bijkomende WGA-flex-risico, vervalt het eigenrisicodragerschap en komt het totale WGA-risico terug naar het UWV. Met alle bijkomende (financiële) gevolgen.

Financiële gevolgen terugkeer UWV

Voor de ziektebegeleiding en re-integratie is deze werkgever dan voortaan afhankelijk van de prestaties die het UWV levert. Dat geldt dan voor zowel vaste als tijdelijke (ex-)werknemers. En uiteraard zal hij de publieke gedifferentieerde premies moeten betalen die deze instantie voor de nieuwe WGA in rekening brengt. Er geldt bij terugkeer naar het UWV bovendien altijd een wachtperiode van drie jaar om opnieuw eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat wie nu eigenrisicodrager is en niet reageert, de komende 3 jaar niet weg kan bij het UWV.

Een goed advies loont

Alle cliënten van VMD KOSTER met personeel krijgen advies over de keuzes en de mogelijkheden. Op dit moment verwachten wij dat wij in mei 2016 een duidelijk beeld van de markt hebben. Vanaf dat moment starten wij met het verzamelen van informatie om u een goed en op maat gesneden advies te kunnen geven. Hebt u nog geen personeelsverzekeringen bij VMD of KOSTER verzekeringen en wilt u wel geadviseerd worden? Bel dan met uw vaste aanspreekpunt of met Arthur de Jong op telefoonnummer 0172 611 116.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten