Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De WGA vanaf 2017

maandag 21 maart 2016

Op 1 januari 2017 gaan ingrijpende wijzigingen in met betrekking tot de WIA en WGA. Als onderdeel van de wet BeZaVa (ook bekend als modernisering Ziektewet) wordt de tweedeling tussen WGA-vast en WGA-flex opgeheven. Er is dan nog maar één WGA-risico. Dus ook één premie in de premiebeschikking Werkhervattingskas (Whk) en één premie voor WGA-eigenrisicodragen. Per 1 januari 2017 zijn er daarom twee mogelijkheden:

  1. Een werkgever is voor het gehele WGA-risico eigenrisicodrager
  2. Een werkgever is voor het gehele WGA-risico publiek verzekerd bij het UWV

Keuze voor de werkgever

Als werkgever moet u dit jaar een keuze maken: het risico privaat ( via verzekeraar) of publiek ( via UWV) verzekeren. Bij publieke verzekering betaalt u een gedifferentieerde premie. Verzekert u privaat, dan bepaalt u zelf de dekking en uw eigen risico, en daarmee uw verzekeringspremie.

Advies over WGA-vast en WGA-flex

In dit artikel over de BeZaVa wezen wij u al op de keuzemogelijkheden voor 2016 en 2017. Voor dit complexe onderwerp is het raadzaam advies in te winnen. Daarvoor kunt u natuurlijk contact opnemen met de adviseurs van VMD en KOSTER.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten