Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ontvangen buitenlands pensioen en de belastingaangifte

donderdag 17 maart 2016

Aegon Adfis schrijft dat de Belastingdienst een brief stuurde aan bijna 6.000 belastingplichtigen met zowel een Nederlandse als een buitenlandse pensioenuitkering. Hiermee probeert zij een veelgemaakte fout bij de aangifte inkomstenbelasting 2015 te voorkomen.

Waar gaat men in de fout?

Als inwoner van Nederland is de belastingplichtige in Nederland verzekerd voor volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hij betaalt daar in Nederland premies voor. Dat geldt ook als hij een Nederlandse uitkering ontvangt (bijvoorbeeld AOW) én een buitenlandse uitkering (bijvoorbeeld pensioen). Als deze situatie van toepassing is, hoeft de belastingplichtige in de aangifte de volgende vraag niet aan te vinken: ‘Niet (volledig) verzekerd voor volksverzekeringen (AOW, Anw en AWBZ) of Zorgverzekeringswet (Zvw)’.

Wat zijn de gevolgen van fout invullen?

Als de belastingplichtige de vraag wel aanvinkt in de aangifte, wordt hij naar aanvullende vragen geleid die niet van toepassing zijn. Als de belastingplichtige daar toch bedragen invult, betaalt hij misschien te weinig premies volksverzekeringen en Zvw. De definitieve aanslag kan dan hoger zijn dan de voorlopige aanslag, waardoor de belastingplichtige moet bijbetalen.

Gepubliceerd door VMD KOSTER verzekeringsgroep op 17 maart 2016