Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Verzuim vaak geen medische oorzaak

maandag 14 maart 2016

Veel werknemers die ziek thuiszitten, mankeren medisch gezien niets. Het is niet zo dat zij hun werkgever voorliegen. Veel ziekmeldingen hebben echter een andere oorzaak. Bijvoorbeeld ruzie met een collega, een misgelopen promotie of een baby die thuis zorgt voor slapeloze nachten.

Niet-medisch verzuim

De vereniging van bedrijfsartsen, NVAB, denkt dat het percentage niet-medisch verzuim tussen de 70 en 80 ligt. Volgens de NVAB hangt het besluit om wel of niet te gaan werken af van veel factoren. In kleine bedrijven zouden werknemers loyaler zijn en zich dus minder snel ziek melden.

Ziekteverzuim kan verlaagd worden

Het gemiddeld ziekteverzuim in Nederland ligt op 4 procent. Arbospecialisten zeggen dat dit kan worden teruggebracht naar 2 procent als werkgevers zich niet blindstaren op het lichamelijke en psychische klachtenpatroon van medewerkers. 

Hoge kosten door ziekteverzuim

Een zieke werknemer kost tussen de 200 en 400 euro per dag. De zieke moet worden doorbetaald, er moet vervanging komen en er treedt productieverlies op. Met een ziekteverzuimverzekering weet u dat de salariskosten van een zieke medewerker worden opgevangen. Daarnaast is er binnen deze verzekering ook aandacht voor de spoedige re-integratie van zieke medewerkers.

Deskundige ondersteuning is verplicht

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Buiten het belang voor het bedrijf (laag ziekteverzuim) en de medewerker (goede gezondheid) gelden namelijk ook verschillende verplichtingen. Bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Daarbij is deskundige ondersteuning door een arbodeskundige of bedrijfsarts verplicht. Een casemanager blijkt daarvoor een uitstekende oplossing.