Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wetsvoorstel arbodienstverlening

woensdag 9 maart 2016

Het kabinet heeft eind 2015 bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor verbetering van de arbodienstverlening. De regering wil een versterking van de arbeidsgezondheidskundige dienstverlening realiseren.

Toegang tot bedrijfsarts en second opinion

Het wetvoorstel geeft iedere werknemer een wettelijk recht op ‘doeltreffende’ toegang tot de bedrijfsarts. Werknemers krijgen bovendien recht op een second opinion over verzuimbegeleiding, arbeidsgezondheidskundige onderzoeken en aanstellingskeuringen. De bedrijfsarts kan dit alleen weigeren als hij hier zwaarwegende argumenten voor heeft. De bedrijfsarts die de second opinion uitvoert, mag de situatie van de werknemer volledig opnieuw bekijken.

Verplicht basiscontract met bedrijfsarts voor werkgevers

Om duidelijk te maken dat de werkgever altijd als eerste verantwoordelijk is, spreekt de wet straks niet meer van ‘bijstand’ door arbodeskundigen, maar van ‘advisering’. Werkgever en bedrijfsarts moeten over deze advisering verplicht een basiscontract afsluiten. Dit moet in elk geval bevatten:

  • toegang van werknemers tot de bedrijfsarts;
  • het recht van de bedrijfsarts om alle werkplekken te bezoeken;
  • het recht van werknemers op een second opinion;
  • de klachtenprocedure die de bedrijfsarts hanteert;
  • de samenwerking tussen bedrijfsarts en OR, PVT of belanghebbende werknemers;
  • de melding van beroepsziekten. 

Lopende afspraken blijven geldig tot maximaal een jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.

Instemmingsrecht OR over preventiemedewerker

Het voorstel geeft de OR een nieuw instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie. Op dit moment heeft de OR alleen instemmingsrecht bij het takenpakket van de preventiemedewerker.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten