Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wanneer is de kans op arbeidsongevallen het grootst?

vrijdag 19 februari 2016

Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9 en 11 uur en tussen 15 en 16 uur. In de maanden september, oktober en november komen ongevallen vaker voor. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval. 

Inspectie SZW

Dit zijn resultaten uit de ongevalsanalyse over de jaren 2011-2014 die de Inspectie SZW heeft verricht. Jaarlijks worden er ruim 2.000 arbeidsongevallen onderzocht. Over de afgelopen jaren is het beeld van de ernstige arbeidsongevallen in Nederland vrij stabiel gebleven.

Ongevallen per sector

De meeste ongevallen vinden plaats in de industrie, gemiddeld zo’n 600 per jaar. Een sector met een omvang van 740.000 banen, waardoor het gemiddelde uitkomt op 81 ongevallen per 100.000 banen. In de afvalsector en de bouw vinden relatief de meeste ongevallen plaats, respectievelijk 168 en 142 per 100.000 banen.

Dodelijke slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de 60. Alleen in 2013 was dit aantal naar verhouding hoog, te weten 74. Een verklaring hiervoor is niet gevonden.

Gepubliceerd door VMD KOSTER verzekeringsgroep op 19 februari 2016