Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vallen op werkvloer vaakst oorzaak arbeidsongeval

donderdag 4 februari 2016

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat anderen toebrengen (bedreigen, bijten en schoppen) wordt vaak genoemd.

88.000 arbeidsongevallen leidden tot verzuim

In de enquête geeft 3,4% van de werknemers aan in 2014 één of meer arbeidsongevallen te hebben gehad. Dat komt neer op zo'n 240.000 werknemers. Niet alle ongevallen leidden tot verzuim. Uit de enquête blijkt dat bij 88.000 arbeidsongevallen de werknemer minimaal vier dagen verzuimde. Verder gaven de ondervraagden aan dat in de meeste gevallen sprake was van lichamelijk letsel. In 29% van de ongevallen met langer verzuim ontstond de blessure door uitglijden, struikelen of vallen op de werkplek.

Lichamelijk en geestelijk letsel

Bij zes op de tien ongevallen met langer verzuim ging het volgens de ondervraagden om lichamelijke blessures. Bij ruim een kwart van de 88.000 arbeidsongevallen die in 2014 leidden tot langer verzuim gaven de ondervraagden aan dat sprake was van geestelijk letsel (26%). Het gaat dan bijvoorbeeld om psychische schade door bedreiging of een shock door een traumatische ervaring. Bij 16% ging het om een combinatie van fysiek en psychisch letsel.

Gepubliceerd door VMD KOSTER verzekeringsgroep op 4 februari 2016

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten