Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Hoe gaan verzekeraars om met de pensioenknip?

donderdag 4 februari 2016

Uit onderzoek van de AFM bleek dat de meeste verzekeraars de pensioenknip alleen aan eigen deelnemers aanbieden. De AFM concludeerde ook dat informatie over de pensioenknip niet altijd evenwichtig is. Verzekeraars leggen vaak de nadruk op de mogelijke nadelen, terwijl de mogelijke voordelen vaak minder prominent naar voren komen. Dit komt onder meer doordat de mogelijke voordelen veelal onzeker zijn, terwijl de mogelijke nadelen geen onzekere elementen kennen. Staatssecretaris Klijnsma (SZW) beantwoordde hierover Kamervragen.

Pensioenknip aanbieden aan deelnemers van buiten

Klijnsma legt uit dat ondanks de verplichting om mee te werken aan de pensioenknip bij hun eigen deelnemers, verzekeraars niet verplicht zijn om een offerte voor de pensioenknip uit te brengen aan deelnemers van buiten. De contractsvrijheid brengt met zich mee dat zij zelf kunnen afwegen of zij een deelnemer accepteren. Zij kondigt aan dit punt nogmaals te bespreken met het Verbond van Verzekeraars om te bevorderen dat verzekeraars welwillend omgaan met verzoeken voor de pensioenknip.

Informatieverstrekking

De informatie dient evenwichtig te zijn. Dit betekent dat alle relevante voor- en nadelen expliciet in beeld moeten worden gebracht. Gelet op de uitkomsten van de evaluatie van de pensioenknip vindt Klijnsma het begrijpelijk dat verzekeraars de mogelijke risico’s en nadelen duidelijk in beeld brengen. Dat neemt niet weg dat ook de relevante voordelen expliciet in beeld moeten worden gebracht. De deelnemer moet in de gelegenheid zijn om een goede afweging voor zichzelf te maken. 

To pensioenknip or not to pensioenknip?

Door het pensioen op de pensioendatum later  om te zetten in een levenslange uitkering, zijn pensioengerechtigden minder afhankelijk van de huidige lage rentestand. Is dit een verstandige keuze of niet? Pensioenadviseur Jan Zwiers bespreekt de voor- en nadelen in deze blog.

Gepubliceerd door VMD KOSTER verzekeringsgroep op 4 februari 2016