Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer mogelijkheden voor flexibel werken

woensdag 3 februari 2016

Sinds begin dit jaar mogen werknemers hun werkgever verzoeken om te werken op andere tijden of op een andere plek dan gebruikelijk. Werkgevers moeten zo'n verzoek inwilligen, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn die daardoor in het geding komen. Deze nieuwe vrijheden van werknemers staan in de Wet flexibel werken.

Aanpassing arbeidsduur, werktijd en werkplek

Onder deze wet werken kan nog altijd een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur worden gedaan, maar de nieuwe wet regelt ook dat werknemers een verzoek kunnen indienen als zij hun werktijd willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek willen werken (bijvoorbeeld thuis).

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten