Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Nog veel te veel zzp'ers onvoldoende verzekerd

vrijdag 22 januari 2016

Een kwart van de zzp'ers heeft het gevoel niet alle benodigde zakelijke verzekeringen te hebben afgesloten. Ook heeft lang niet elke zzp'er iets geregeld voor het pensioen. Geldgebrek is hier vaak de voornaamste reden voor. De eventuele verplichtstelling van pensioensparen wordt binnen de groep zzp'ers dan ook met gemengde gevoelens bekeken. Dit blijkt uit onderzoek van het GfK.

Ook geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid

Uit eerder onderzoek bleek al dat slechts 26% van de zzp'ers een AOV heeft. Zelfstandigen met personeel hebben vaker een AOV (51%). De belangrijkste reden waarom deze verzekering ontbreekt, is dat zelfstandigen de verzekering te duur vinden. Wat veel zelfstandigen echter niet weten is dat de premie voor deze verzekering fiscaal aftrekbaar is. Bovendien kan een AOV beter betaalbaar worden door deze op maat samen te stellen. Bijvoorbeeld door alleen dat deel van het inkomen te verzekeren dat echt niet gemist kan worden.

Nog geen verplichte verzekeringen

Omdat zzp'ers hun pensioenopbouw niet goed regelen, kwamen vanuit de politiek voorstellen voor een een verplichte pensioenregeling voor zzp'ers. Deze komt er voorlopig echter niet. Dit gaf minister Lodewijk Asscher eind vorig jaar aan. Voor een goed pensioen en financiële zekerheid (bij arbeidsongeschiktheid) zullen zzp'ers dus zelf initiatief moeten nemen. Een onafhankelijk adviseur kan hierbij helpen.