Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ondernemingsraad krijgt instemmingsrecht bij wijziging pensioenregeling

vrijdag 15 januari 2016

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) meer invloed op hun pensioenregeling. De OR krijgt namelijk het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van een pensioenregeling. Dat heeft het ministerie van SZW bekend gemaakt.

Meer invloed werknemers

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Op deze wijze krijgt de ondernemingsraad meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR overigens geen instemmingsrecht.

Budget vrijmaken om advies in te winnen

Grant Thornton adviseert werkgevers om de ondernemingsraad budget toe te kennen, om zelf een onafhankelijke externe deskundige te zoeken en te raadplegen. De arbeidsvoorwaarde pensioen is ingewikkeld door alle regelgeving. Door de ondernemingsraad in staat te stellen ook extern advies in te winnen, wordt zij de kans geboden zich ook inhoudelijk goed, omtrent alle aspecten van de nieuwe pensioenregeling, te laten informeren.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Edgar Gilijamse

Edgar Gilijamse

pensioenadviseur

06 558 91 336

De best passende pensioenregeling en heldere communicatie, zowel voor het bedrijf als de medewerkers. Dat is waar wij voor gaan!
Alle specialisten