Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Afschaffing VAR per 1 mei 2016. Wat betekent dit voor u?

woensdag 13 januari 2016

Zzp'ers hebben nu nog een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken. Het kabinet verandert dit, omdat er in sommige sectoren veel schijnconstructies voorkomen. De nieuwe regeling gaat in op 1 mei 2016 (dus niet op 1 april wat eerst het plan was), maar wat houdt deze regeling in?

Vrijwaring VAR bestaat straks niet meer

De VAR werd tot nu toe gebruikt om in een relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te bepalen of er loonheffingen moesten worden inhouden over de betalingen aan de opdrachtnemer. Met het oog op de nieuwe regels neemt de belastingdienst nu al geen nieuwe aanvragen voor een VAR meer in behandeling.

Modelovereenkomst in plaats van VAR

Als de VAR straks wordt afgeschaft, zullen opdrachtgevers op een andere manier zekerheid willen krijgen over de vraag of er loonheffing moeten worden ingehouden. De belastingdienst gaat daarom  modelovereenkomsten publiceren. Als de opdrachtgever en opdrachtnemer zo'n modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken en ook echt volgens de regels van die overeenkomst werken dan hoeft de opdrachtgever in zo'n geval geen loonheffingen te betalen. Blijkt in de praktijk dat de overeenkomst niet wordt gevolgd en sprake is van een dienstbetrekking, dan kan de Belastingdienst een naheffing opleggen voor de verschuldigde loonheffingen.

Zo gaat het straks

Bedrijven en opdrachtnemers zijn niet verplicht om met de modelovereenkomsten te werken. Maar om toch zekerheid te hebben, kunnen ze straks gebruikmaken van de verschillende voorbeeldovereenkomsten die de Belastingdienst publiceert op haar website. Als die modelovereenkomst bijvoorbeeld niet past bij de opdracht, kunnen de opdrachtgever en opdrachtnemer ook een eigen overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst. Die overeenkomst wordt dan apart beoordeeld.

Eerste voorbeeldovereenkomsten al beschikbaar

Ook al is de wet nog niet in werking getreden, toch zijn de eerste modelovereenkomsten al beschikbaar. Als u nu al een contract wilt opstellen voor bijvoorbeeld een opdracht die start in mei 2016 en er (nog) geen modelovereenkomst beschikbaar is die daarbij aansluit dan is het raadzaam om een nieuwe overeenkomst op te stellen en die zo snel mogelijk voor te leggen aan de Belastingdienst.

Arag, 23 november 2015