Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Regering wil pensioen in eigen beheer afschaffen

woensdag 23 december 2015

Eerder informeerden wij u al dat het Ministerie van Financiën twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder) onderzoekt. In december heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën meer informatie gegeven over de oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer. De oplossingen die aan bod komen zijn afkoop van pensioen in eigen beheer of geruisloze omzetting in oudedagssparen in eigen beheer (OSEB).

Afkoop pensioen

Wiebes geeft de voorkeur aan afkoop van pensioen in eigen beheer (PEB). Volgens hem is PEB fiscaal minder aantrekkelijk geworden. In de praktijk blijkt ook dat er steeds meer weerstand komt tegen de tweeledigheid van PEB. Namelijk enerzijds een oudedagsvoorziening voor de DGA en anderzijds een financieringsinstrument. Daarbij komt dat de OSEB-variant klaarblijkelijk niet tegemoet komt aan het uitgangspunt, dat de regelgeving simpeler wordt.

Afschaffen pensioen in eigen beheer

Daarom stelt Wiebes voor om PEB af te schaffen zonder dat daarvoor een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in de BV komt. Het voordeel hiervan is, aldus Wiebes, dat DGA’s die het geld in de BV laten zitten hierover vrijelijk kunnen beschikken. Daarnaast blijft het mogelijk om buiten de BV te sparen voor de oudedag. Dit kan fiscaal aantrekkelijk in de vorm van een pensioenverzekering of een lijfrente bij een bank of verzekeraar.

Fiscaal aantrekkelijk

Wiebes wil de afkoop van PEB tijdelijk - bijvoorbeeld in het jaar 2017 - aantrekkelijk maken voor DGA’s. Zij kunnen hun pensioen eerst afstempelen zodat de commerciële waarde gelijk is aan de voorheen gehanteerde fiscale waarde. Hierover zijn zij geen belasting verschuldigd. In de praktijk betekent dit dat ze fiscaal geruisloos afzien van ongeveer de helft van hun pensioen. De afkoopwaarde van het PEB is in deze variant dus gelijk aan de fiscale waarde van de pensioenvoorziening. De DGA hoeft maar over 80% van de afkoopwaarde belasting te betalen en hij is over de afkoopwaarde geen revisierente verschuldigd.

Oudedagssparen in eigen beheer

Het schrappen van PEB zonder andere faciliteit stuit echter op weerstand van werkgeversverenigingen. Wiebes biedt daarom ook het alternatief van de OSEB aan. Hiermee wordt jaarlijks een nog te bepalen percentage van het loon opzij gezet binnen de bv ten behoeve van het pensioen. Deze 'pot geld' komt als een verplichting op de balans van de bv te staan als vreemd vermogen. Het geld is tijdens de opbouwfase dan niet te gebruiken voor andere doeleinden. Uiteindelijk moet de DGA ook met dit kapitaal een lijfrente aankopen.

De rechten van de partner

In beide voorstellen van de staatssecretaris is er geen aandacht voor de positie van de partner. Bij PEB heeft de partner volgens de Wet Verevening pensioen bij echtscheiding (Wvps) recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen. Bij de afkoopvariant verspeelt hij deze rechten. Maar ook de OSEB valt, zoals het er nu uitziet, niet onder het de Wvps. De DGA en zijn partner zullen beiden moeten instemmen met de afkoop of omzetting van PEB. Het ziet er naar uit dat aanvullende regelingen nodig zijn om de rechten van de partner van de DGA in stand te houden. 

Wanneer kunnen de nieuwe regels ingaan?

Wiebes vindt dat in dit dossier alle mogelijkheden goed moeten worden afgewogen. Hij wil dat de Tweede Kamer zich uitspreekt over één van de varianten. Als deze keuze vóór aanvang van het krokusreces 2016 is gemaakt, zal hij  in de eerste helft van 2016 een concept voorstel voor internetconsultatie voorleggen. Als dit tijdspad wordt aangehouden zou de nieuwe wetgeving per 1 januari 2017 kunnen ingaan.

Bron: Aegon Adfis, 18 december 2015

Onze visie

De afgelopen jaren zij er iedere keer proefballonnen opgelaten door de Minister. Ook de termijn van indienen van de wet wordt steeds verder geschoven. Het is dan ook een duivels dilemma. De gekozen oplossingsrichtingen gaat de staat minder belastinggeld opleveren en de problematiek blijft ook voor bestaande regelingen bestaan. Je kan immers wel afkopen maar dan moet er wel geld zijn. Als dit er niet is dan zal de pensioenvoorziening eigen beheer tot pensioendatum of overlijdensdatum blijven staan.

De problematiek omtrent de nabestaandenvoorziening vergt nu ook al aandacht. Bij de meeste pensioenregelingen staat namelijk al een nabestaandenpensioen in de BV zonder dat daar geld voor is. Kortom de nabestaanden ontvangt geen geld en heeft daarnaast een fiscale claim te pakken. Voor een nabestaandenpensioen van €10.000 per jaar levenslang is al gauw €350.000 tot €400.000 aan middelen nodig binnen de BV. De financiering van het pensioen op pensioendatum en het nabestaandenpensioen bij overlijden verdienen dus aandacht van de DGA, zijn accountant en ons. De aandachtspunten zijn volgens ons:

  • Pensioen bij de BV, lijfrente (aftrekbare pensioenvoorziening privé), hypotheek verder inlossen en/of netto sparen in 'box 3'.
  • Inkomsten of vermogen uit de BV bij overlijden, nabestaandenpensioen levenslang bruto per jaar of een kapitaal ineens bij overlijden.
  • Financiering van de pensioen in de eigen BV. Wat is het bedrijf waard bij verkoop? Welke inkomsten gaan er door na pensioen/overlijden?
  • Uitvullen van de eerste twee belastingschijven van de inkomstenbelasting op pensioendatum. Dit levert extra voordeel op omdat de aftrek nu tegen een hoger tarief gaat dan er waarschijnlijk over geheven wordt. Belastingdruk scheelt nu ongeveer 19%.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten