Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Asbest en milieuschade

dinsdag 22 december 2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben een subsidie aanvragen voor renovatie. Zolang asbest aanwezig is, blijft het risico op milieuschade groot.

Milieuschadeverzekering en vrijgekomen asbest

Als door uw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Wanneer bijvoorbeeld brand ontstaat en bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een brandverzekering. De opruiming- en saneringkosten zijn voor dan voor eigen rekening. Die kosten kunnen fors oplopen. Een oplossing hiervoor is de milieuschadeverzekering (MSV). Met deze verzekering zijn ook de kosten voor opruimen en afvoeren van asbest dat plotseling en onvoorzien is vrijgekomen gedekt.

Voorbeeld van asbestschade

Bij een storm waait het dak van de berging. Het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein en dat van het naastgelegen akkerbouwbedrijf. De oogst is gedeeltelijk verloren gegaan door besmetting met asbest. Gelukkig vergoedt de MSV niet alleen de kosten van het opruimen van de vrijgekomen asbest, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst.

Wat verzekert u nog meer met de MSV?

  • Saneringskosten (zowel op eigen terrein als bij derden),dit zijn de totale kosten die komen kijken bij het reinigen van de grond en het oppervlaktewater.
  • Kosten voor een milieuonderzoek na een schade.
  • Bereddingskosten, dit zijn kosten die u maakt om schade te voorkomen of, als voorkomen niet mogelijk is, de schade te beperken.
  • Verweerrechtsbijstand, waarbij juridische geschillen of conflicten gedekt zijn, die voortkomen uit milieuschade.
  • Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

risicomanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten