Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Kosten waardeoverdracht voor werkgever gemaximeerd

dinsdag 15 december 2015

De termijn van zes maanden waarbinnen een deelnemer een verzoek moet doen om recht op waardeoverdracht te houden vervalt. Dit biedt werknemers voordelen. Hierdoor krijgen zij meer tijd zich in waardeoverdracht te verdiepen. Maar het vervallen van die termijn betekent ook dat deelnemers calculerend gedrag kunnen gaan vertonen. Dit kan gevolgen hebben voor de pensioenuitvoerders of voor de werkgever. Daarom komen er maatregelen die de kosten van eventueel calculerend gedrag voor werkgevers beperken. 

Nieuwe voorwaarden voor waardeoverdracht

 1. Onbepaalde termijn vanaf 1 januari 2015
  Het recht op waardeoverdracht met een onbepaalde aanvangstermijn geldt alleen bij een baanwissel waardoor vanaf 1 januari 2015 nieuwe pensioenaanspraken in een nieuwe pensioenregeling worden verworven.

 2. Bijbetaling alle werkgevers beperkt
  Voor alle werkgevers geldt dat ze niet mee hoeven te werken aan een waardeoverdracht als de aanvullende bijdrage per geval meer bedraagt dan € 15.000 en meer dan 10% van de overdrachtswaarde.

 3. Nieuwe definitie overdrachtsdatum
  De overdrachtsdatum wordt de datum waarop de deelnemer een opgave heeft gevraagd van zijn pensioenaanspraken aan de ontvangende uitvoerder.

Termijn van zes maanden blijft gelden voor mensen die eerder van baan wisselden

Het recht op waardeoverdracht voor pensioen opgebouwd in een dienstbetrekking waarbij de baanwisseling ligt vóór 1 januari 2015 blijft de zesmaandentermijn gelden. Dit zorgt ervoor dat niet alle mensen die eerder van baan wisselden nu opeens hun pensioen kunnen overdragen met alle gevolgen van dien voor werkgevers en pensioenuitvoerders .

Aegon Adfis, 14 december 2015