Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Er kleven grote risico’s aan de budgetpolis

donderdag 10 december 2015

Veel mensen komen in de financiële problemen door de zorgverzekering. Dat blijkt uit cijfers van het Nibud. Dat brengt mensen misschien in de verleiding om te kiezen voor het goedkoopste alternatief: de budgetpolis. En daarin schuilt gevaar, want de dekking is vaak onvoldoende. 

Restitutie, natura en selectief

Met een restitutiepolis heeft u vrije zorgkeuze. Als u kiest voor een naturapolis mag u alleen gebruikmaken van de zorgaanbieders (bijvoorbeeld een ziekenhuis) die een contract hebben met uw verzekeraar. Wat gebeurt er als u gebruik maakt van een zorgaanbieder die niet is gecontracteerd? Dan vergoedt uw verzekeraar de kosten mogelijk niet of slechts gedeeltelijk. De naturapolis is daarom ook goedkoper dan de restitutiepolis, maar uw keuzevrijheid is dus minder. 

Sinds een paar jaar bestaat de derde variant selectief, ook bekend als de budgetpolis. Dit is een beperkte variant op de naturapolis. De premie is laag, maar de keuzemogelijkheden zijn zeer beperkt. De kans is dus aanwezig dat u voor niet-spoedeisende zorg niet altijd dichtbij terecht kunt.

Slechts 20% van een dure operatie vergoed

De dekking van budgetpolissen is vaak gewoon te beperkt. In sommige gevallen wordt slechts 20% van de behandeling vergoed, zo blijkt uit dit voorbeeld van zorgverzekeringswijzer.nl:

Een vrouw wordt doorverwezen naar het beste ziekenhuis voor een uitgebreide borstkankeroperatie. In dit geval was dit  het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Deze operatie kost daar € 13.188,-. De vrouw heeft een budgetverzekering die slechts € 2.583,72 voor deze operatie vergoedt bij ziekenhuizen die niet gecontracteerd zijn (zoals het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis bij haar zorgverzekeraar). Ze betaalt zo 80% van de kosten (meer dan 10.000 euro) van de operatie zelf!

Meer zorgen over de budgetpolis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) heeft dit jaar haar zorg over de groei van het aantal budgetzorgverzekeringen al geuit. Ook het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis maakt zich zorgen en heeft inmiddels op zijn website gewaarschuwd voor zorg die niet (volledig) door de verzekeraar vergoed wordt en dat een patiënt dan een deel van de kosten zelf moet betalen.

Een paar tips om te besparen op uw zorgverzekering

  1. Eigen risico verhogen voor premiekorting
  2. Collectiviteitskorting via uw werkgever of adviseur
  3. Welke aanvullende verzekering heeft u echt nodig?