Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Onderhandelingen zorgpolis 2016 duren te lang

maandag 7 december 2015

De VVD en PvdA willen dat minister Schippers van Volksgezondheid ingrijpt in de onderhandelingen rond zorgverzekeringspolissen. Het risico bestaat dat burgers de dupe worden van onduidelijkheden bij het afsluiten van een nieuwe zorgpolis.

De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de polissen voor 2016 zijn nog steeds niet afgerond. Wie nu een polis afsluit, weet dus niet wat de voorwaarden zijn. Dan kan het gebeuren dat hij bij opname niet in het ziekenhuis van keuze terechtkomt, terwijl dat bij het afsluiten van de polis nog wel mogelijk was.

Bron: Het Financieele Dagblad, 7 december 2015