Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Het eigen risico van uw zorgverzekering in 2016

maandag 30 november 2015

Het standaard eigen risico voor de zorgverzekering is in 2016 € 385,-. Dat betekent dat u de eerste 385 euro die u aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar. U kunt ervoor kiezen om dit bedrag te verhogen. Hier staat dan een korting op de premie tegenover. Weet u of het verhogen van het eigen risico voor u interessant is? 

Waarvoor betaalt u geen eigen risico?

Het eigen risico is niet van invloed op de aanvullende zorgverzekeringen. Ook voor bepaalde zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico. Bijvoorbeeld voor een bezoek aan de huisarts of verloskundige zorg en kraamzorg. Meer specifiek gaat het om:

  • huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost);
  • verloskundige zorg en kraamzorg;
  • zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR);
  • nacontroles bij orgaandonatie;
  • wijkverpleging (vanaf 2015).

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.

Ook voor spoedeisende hulp

Voor alle andere vormen van zorg uit het basispakket geldt het verplichte eigen risico wel. Dit geldt ook voor spoedeisende hulp in het ziekenhuis. De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma’s, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico.