Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer aanrijdingen met fietsers en voetgangers

maandag 30 november 2015

Waar het totaal aantal aanrijdingen in het verkeer daalt, geldt dat niet voor aanrijdingen van auto's met fietsers en voetgangers. Dat aantal claims steeg van bijna 9.700 in 2010 naar 10.400 in 2014.

Piek na schoolvakanties

Het Verbond van Verzekeraars constateert een opvallende piek in het aantal aanrijdingen met zwakke verkeersdeelnemers vlak na de zomervakantie, als kinderen weer naar school gaan. Waren er vorig jaar gemiddeld wekelijks zo'n 200 aanrijdingen met fietsers en voetgangers, in de weken na de zomervakantie stijgt dat naar 250-280 ongelukken wekelijks Ook na andere vakanties zijn er pieken, maar die zijn kleiner en duren beduidend korter dan de piek van zes weken na de zomervakantie. Het Verbond vindt dat de aandacht voor deze groep verkeersdeelnemers – en zeker schoolgaande jongeren – moet worden vergroot en verkeersveiligheidscampagnes geïntensiveerd.

Lage zon leidt tot veel ongelukken

Uit het onderzoek naar alle aanrijdingen in Nederland de laatste vijf jaar, blijkt dat een laagstaande zon tijdens de ochtend- en avondspits leidt tot een forse toename van het aantal auto-ongelukken. In de ochtendspits leidt spitszon tot 20% meer aanrijdingen, wat neerkomt op circa vijfhonderd extra aanrijdingen. Tijdens een avondspitszon blijkt uit de cijfers vooral een toename van het aantal ongevallen op provinciale en gemeentelijke wegen. Ook zijn er dan meer aanrijdingen met voetgangers en fietsers (17%) en dieren (7%).

Meeste schadeclaims in Noord-Brabant en Limburg

Het aantal verkeersclaims verschilt nogal per provincie. In Groningen dienden verzekerden vorig jaar de minste claims in (20,3 per 1.000 personen), maar steeg dat aantal ten opzichte van 2013 wel, net als in Drenthe, tegen de landelijke trend in. De provincie Zuid-Holland liet de sterkste daling zien (min 8% naar 27,4 claims per 1.000 personen). In Noord-Brabant (33,9) en Limburg (32,7) noteerden verzekeraars de meeste schadeclaims na aanrijdingen.

Bron: AMweb, 26 november 2015