Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Termijn aankoop pensioen verlengd

vrijdag 13 november 2015

De termijn waarbinnen een pensioenkapitaal moet worden omgezet in pensioenuitkeringen is verlengd. Normaal gesproken vindt de fiscus het redelijk als dit binnen zes maanden gebeurt. Deze termijn is tijdelijk verlengd tot 1 januari 2017. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma bekend gemaakt.

Wie op dit moment van een pensioenkapitaal pensioenuitkeringen moet aankopen krijgt een lage uitkering omdat de rente historisch laag staat. De wet ‘variabele pensioenuitkering’ moet dit probleem ondervangen. In afwachting van die oplossing kunnen pensioengerechtigden gebruik maken van de pensioenknip. Verzekeraars hebben de tijd nodig om deze regeling, die in de zomer door Klijnsma is ingesteld, goed aan te kunnen bieden aan hun klanten.

Mensen die in het voorjaar het kapitaal beschikbaar kregen en nieuwe ontwikkelingen wilden afwachten kwamen hierdoor in de knel. Zij liepen tegen het einde van hun zes-maandstermijn aan. Om die reden heeft de Belastingdienst besloten dat mensen tot 1 januari 2017 de tijd hebben om hun kapitaal om te zetten in pensioenuitkeringen. Dit geeft overigens alleen ruimte aan mensen die niet direct op het pensioengeld zitten te wachten. Voor anderen moet de pensioenknip een tijdelijke oplossing zijn.