Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Eindejaarstips voor ondernemers en ondernemingen

vrijdag 13 november 2015

Belastingadviseur BDO geeft jaarlijks fiscale eindejaarstips voor bedrijven en ondernemers. Een paar aandachtspunten lichten we er graag voor u uit. Over deze onderwerpen kunt u natuurlijk ook contact opnemen met de verzekerings- en pensioenspecialisten van VMD en KOSTER.

VAR

De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt zo goed als zeker in de loop van 2016 afgeschaft. Zzp'ers hebben een VAR (Verklaring arbeidsrelatie) nodig van de Belastingdienst om te kunnen werken. Het kabinet wil dat veranderen, omdat er in sommige sectoren veel schijnconstructies voorkomen. Daar leest u in dit artikel meer over.

Premiebeschikking

Aan het eind van het jaar ontvangt u de premiebeschikking inzake de ZW-flex, de WGA-flex en de WGA-vast binnen. Daarop staan de sectorindeling en de premies voor het volgend kalenderjaar. Het is altijd raadzaam deze beschikking te controleren. Er kunnen namelijk fouten in voorkomen die grote financiële gevolgen voor uw bedrijf hebben. 

Pensioenopbouw DGA

Het DGA-pensioen is inmiddels al weer drie jaar punt van discussie. Er komen voorstellen om het pensioen in eigen beheer te gaan wijzigen. Wacht hier niet op. Ook u als DGA wilt een adequate oudedagsvoorziening en het is verstandig hier tijdig mee te beginnen. Meer dan ooit is een praktische insteek en aandacht voor het pensioen van de DGA noodzakelijk. 

Pensioenknip

Gaat u met pensioen en hebt u een beschikbare premieregeling of een pensioenregeling op kapitaalbasis? Dan mag u van de pensioenknip gebruik maken. De rentestand is momenteel bijzonder laag, waardoor u ook lage pensioenuitkeringen zult ontvangen. De pensioenknip geeft u de mogelijkheid om een uitkering gedurende twee jaar aan te kopen en over twee jaar voor het restant een pensioenuitkering aan te kopen. Dit kan voordelig voor u uitpakken.

Berekenen pensioentekort

Als u een pensioentekort heeft, kunt u premies voor lijfrenten ten laste van uw inkomen brengen op grond van de jaar- en/of reserveringsruimte. Voor de pensioentekortberekening over 2015 moet u uitgaan van de gegevens (pensioenaangroei en inkomen) uit 2014. Weet u ook wat u kunt doen aan een pensioentekort?

Betalen lijfrentepremie

Uw lijfrentepremie moet uiterlijk op 31 december zijn betaald om de premie nog in 2015 in aftrek te brengen. Zie voor meer informatie over premieaftrek en uw jaarruimte op www.koster.nl/jaarruimte