Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioenpositivisme

vrijdag 13 november 2015

De afgelopen jaren zijn we overspoeld met negatieve berichtgeving over pensioen in de media. Deels terecht maar soms ook niet. Deze berichtgeving gaat dan vaak over verplichte Bedrijfstak Pensioenfondsen (BPF) en niet over verzekerde regelingen. Enige nuance wordt daarbij echter nauwelijks aangebracht.

Dekkingsgraad en rentestand

De berichten gaan vooral over de dekkingsgraad van de pensioenfondsen (dus niet collectieve verzekerde pensioenregelingen). Deze dekkingsgraad is eigenlijk de mate waarin het pensioenfonds alle pensioenverplichtingen kan nakomen tegenover alle deelnemers. Bij een dekkingsgraad van 100% kan het gehele pensioen aan alle oud- en huidige deelnemers uitbetalen. En dan gaat men bij de berekening uit van de actuele rentestand.

De huidige rentestand wordt ervaren als laag en stel dat de rente stijgt met 1% dan zou het zo maar kunnen dat de dekkingsgraad van 100% naar 120% gaat. Het is dus slechts een momentopname van de betaalbaarheid en fluctueert dus sterk. Nuance en enig optimisme aanbrengen in de berichtgeving lijkt mij het devies.

Is het dan best oké met ons pensioen?

Ja, ons pensioenstelsel hoort tot één van de beste en solide ter wereld (er is een grote zak met pensioengeld gespaard en beschikbaar). Om deze positie te behouden moeten er soms correcties aangebracht worden. De afgelopen jaren is dat gedaan door de pensioenleeftijd op te schuiven en de pensioenfondsen hebben de indexatie achterwege gelaten of hebben het pensioen enigszins verlaagd. Bij werkgevers die niet aangesloten zijn bij een pensioenfonds maar een collectief pensioen hebben bij een verzekeraar of PPI is er geen mogelijkheid om het pensioen te verlagen, maar staat door de lage rente wel de indexatie stil.

In de toekomst is de verwachting dat er weer indexatie toegekend zal worden bij pensioenfondsen. Ook de beleggingsrendementen van beschikbare premieregelingen op basis van beleggingen en de rendementen van pensioenfondsen zijn de afgelopen jaren prima geweest. Daarnaast zijn de kosten sterk gedaald. Kortom er is ook positief nieuws.

Het gevolg van pensioennegativisme

Inmiddels begrijpt iedereen dat de bomen niet meer tot aan de hemel groeien en ervaren we dat met de lagere waarde van ons huis, de lage spaarrente, kredietcrises en hogere werkeloosheid. Juist in deze onzekere tijd zou zowel de werkgever als de werknemer meer aandacht moeten schenken aan pensioen, sparen, aflossen en de toekomst. Het tegendeel is echter de praktijk. Door de negatieve berichtgeving is de vaak gehoorde emotionele pensioenuitspraak “tegen mijn tijd zal er wel geen pensioen meer zijn”. Kortom velen steken juist nu de kop in het zand en daardoor ontstaan onbedoelde gaten en lopen ze onverantwoorde risico’s.

Wat mij betreft zouden de media de voornamelijk negatieve berichtgeving moeten beperken en veel meer aandacht moeten schenken aan “Hoe zorg ik nu voor een solide financiële en pensioenbasis voor mijzelf”. Als werkgever is het geven van positieve  pensioencommunicatie ook van belang. Het is een dure arbeidsvoorwaarde voor de werkgever en daarom zou elke werkgever zelf of door een pensioenspecialist de werknemer moeten prikkelen om aan het roer te gaan staan en uit te leggen wat er allemaal voor de werknemer is geregeld (en wat dat kost)!

Tabel: Belangrijkste verschillen tussen een pensioenfonds en een collectief verzekerde regeling

  Bedrijfstak Pensioenfonds Collectieve middelloonregeling Beschikbare premie
Beoordeling op basis van dekkingsgraad Ja Nee Nee
Beoordeling op basis van solvabiliteitsnorm DNB N.v.t. Ja Ja
Is er een individuele of een collectieve ‘spaarpot’ Iedereen zit in dezelfde pensioenpot Individuele aanspraken Individuele beleggingen of spaarkapitaal
Mogelijkheid tot verlagen van de pensioenaanspraken Ja Nee Nee