Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Zorgkosten buiten Europa in 2017 uit basispakket

woensdag 21 oktober 2015

Als u zorgkosten maakt tijdens een tijdelijk verblijf buiten Europa, worden deze vanaf 1 januari 2017 niet meer vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hiervoor heeft u een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering nodig.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om zorgkosten buiten Europa niet meer tot het basispakket te laten behoren. Met de beperking van de zogenaamde werelddekking is een besparing van 60 miljoen euro per jaar gemoeid.

Reisverzekering of aanvullende verzekering

Veel mensen die buiten Europa reizen hebben nu ook al een aanvullende dekking voor zorgkosten vanuit hun aanvullende verzekering of reisverzekering. Op dit moment worden deze kosten ook deels vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. Hoe hoog de vergoeding is, hangt af van de polis. In elk geval is deze niet hoger dan de Nederlandse tarieven. Aan deze vergoeding vanuit het basispakket komt met dit wetsvoorstel een einde. Volgens het kabinet hoeven zorgkosten die buiten Europa gemaakt worden niet collectief te worden betaald. Mensen die buiten Europa reizen zijn daarvoor aangewezen op een aanvullende verzekering of een reisverzekering.

Uitzondering

De beperking van de werelddekking geldt niet voor mensen die voor hun werkgever of uit hoofde van beroepsuitoefening in het buitenland verblijven en hun verzekerde gezinsleden. Er is ook een uitzondering wanneer iemand zorg nodig heeft die wel in het pakket zit, maar die alleen buiten Europa verkrijgbaar is.