Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Veiligheidsbericht voor caravanbezitters

dinsdag 13 oktober 2015

Reisverzekeraar de Europeesche waarschuwt mensen die een caravan bezitten met een Truma-gasfilter. Truma heeft materiaalschade aan de kijkvensters van de filterzak van de Truma-gasfilter vastgesteld.

De materiaalschade kan ertoe leiden, dat ongecontroleerd gas via de flessenkast ontsnapt. In ongunstige omstandigheden kan dit gasexplosies en letsel veroorzaken. Op dit moment is ons geen enkel geval van gasexplosies en letsel bekend. Dit bericht heeft betrekking op alle filterzakken sinds januari 2012.

Voorzorgsmaatregelen

De kans dat de materiaalfout optreedt, is heel klein. Toch moeten kampeerders die een Truma gasfilter in hun voertuig hebben de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

  • De gasinstallatie onmiddellijk buiten gebruik nemen.
  • Contact met een dealer of Truma opnemen en gratis nieuwe filterzakken bestellen.
  • Oude filterzakken door nieuwe laten vervangen.