Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Ook keuzevrijheid na pensioenknip?

woensdag 23 september 2015

Verzekeraars zijn positief over het voorstel van VVD-kamerlid De Vries dat deelnemers die vanaf juli 2015 gebruik maken van de pensioenknip, ook bij het tweede aankoopmoment kunnen kiezen voor een andere pensioenaanbieder. Dit geeft deelnemers te zijner tijd de mogelijkheid het meest passende aanbod in variabele uitkeringen van dat moment te kiezen.

Tevreden over de pensioenknip

De Vries is blij dat de pensioenknip opnieuw is heringevoerd. “Met de knip kunnen klanten eerst een deel van het pensioen aankopen om later het resterende deel aan te kopen." Nu is er dus de wens om de mogelijkheden uit te breiden zodat ook bij de aankoop van het resterende pensioen gekozen kan worden voor een andere aanbieder. Om die shopmogelijkheid te bieden is een wetswijziging nodig. Het Verbond zegt daarover inmiddels in overleg te zijn met het ministerie van Sociale Zaken.

 Blog over de pensioenknip

Het opsplitsen van het pensioen brengt ook risico's met zich mee. En deze zijn onderbelicht. Het is zeker geen garantie is dat bij een hogere rentestand het pensioen omhoog gaat. In zijn blog van 21 augustus licht pensioenadviseur Jan Zwiers deze risico's toe:  vmd.nl/a-195/pensioenknip_wel_of_niet