Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

De premie van de zorgverzekering in 2016

dinsdag 22 september 2015

Volgend jaar moet u waarschijnlijk een hogere premie betalen voor de basisverzekering. De gemiddelde premie stijgt in 2016 volgens de voorspelling van het kabinet met 85 euro per jaar. De uiteindelijke premie stellen de zorgverzekeraars zelf vast. In november informeren wij u daarover.

De basisverzekering is voor iedereen

De Rijksoverheid beslist wat er in het basispakket zit. Dit basispakket is voor iedereen hetzelfde. Maar niet iedereen heeft dezelfde zorg nodig. Toch betaalt iedereen dezelfde premie. Hierdoor betaalt iemand die weinig zorg nodig heeft, mee aan degene die helaas ziek is en zorg nodig heeft. Dit noemen we solidariteit. Iedereen heeft recht op een zorgverzekering. En verzekeraars accepteren iedereen voor de basisverzekering tegen dezelfde premie.

Hoe is de premie opgebouwd?

Door de verschillen in zorgbehoefte varieert de premie van de basisverzekering per verzekeraar. Ondanks dat de Rijksoverheid beslist wat er in de basisverzekering zit. Het totale bedrag aan
premie bestaat uit twee delen:

1. De rekenpremie
Op Prinsjesdag stelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de premie vast. De premie voor het jaar 2015 staat vast op € 1.196 (6,7% hoger dan in 2014). Dit bedrag is de verwachting van de minister voor de zorgkosten. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie
De verzekeraar bepaalt de premie. En dit bepaalt de premie die u aan de zorgverzekeraar betaalt. De opslagpremie bestaat onder andere:

  • Uit bedrijfskosten.
  • Het verschil tussen de landelijke inschatting van zorgkosten en de verwachte zorgkosten.
  • De hoeveelheid reserves die een zorgverzekeraar heeft.
  • De financiële eisen waaraan een verzekeraar wettelijk moet voldoen.

Verplicht eigen risico stijgt in 2016 naar € 385,-

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de basisverzekering. De overheid bepaalt de hoogte van het eigen risico. Het verplicht eigen risico stijgt in 2016 met €10,- naar €385,-. Het eigen risico geldt niet voor aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Wijzigingen in de basisverzekering in 2016

Er verdwijnen geen behandelingen uit de basisverzekering. Wel komen er enkele behandelingen bij. De uitbreidingen zijn:

  • Vergoeding voor prenatale chirurgie bij open ruggetje.
  • Vervolgtesten bij positieve uitslag van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) voortaan vergoed.
  • Zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg.
  • De eigen bijdragen worden aangepast.

De zorgtoeslag gaat omhoog

De maximale zorgtoeslag stijgt. Zowel voor eenpersoonshuishoudens als voor meerpersoonshuishoudens. De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid. Op deze manier komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet in de kosten van de zorgverzekering.

De maximale zorgtoeslag voor eenpersoonhuishoudens stijgt van € 942,- naar € 1.105,-. Voor
meerpersoonshuishoudens stijgt de zorgtoeslag van € 1.791,- naar € 1.935,-. Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst.