Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meer controle over pensioen

woensdag 26 augustus 2015

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft onderzocht wat de ideeën van werkende mensen zijn over hun pensioen. De belangrijkste conclusie is dat werkenden meer controle over hun pensioen willen. Slechts 13% van de werknemers in loondienst zegt nu voldoende invloed op zijn eigen pensioen te hebben. Van de zelfstandigen zegt 33% dat.

Zelf het risico bepalen?

Bijna driekwart van de ondervraagden wil zelf kunnen kiezen met hoeveel risico zijn of haar pensioengeld wordt belegd. En 71% wil kunnen sparen voor een vervroegd pensioen. Toch wil slechts een op de vijf van de ondervraagden een individuele pensioenregeling. Het nadeel van een individuele regeling is dat tegenvallers in beleggingen direct tot een flink lager pensioen kunnen leiden. Bij collectieve pensioenregeling worden tegenvallers gespreid over alle deelnemers, bijvoorbeeld over verschillende generaties.

Individuele regeling of collectief?

De voorstanders van een collectieve regeling zijn vooral te vinden in de leeftijdsgroepen vanaf 35 jaar en bij de midden- en lagere inkomens. Jongeren tot 35 jaar en mensen met een inkomen van ten minste anderhalf keer modaal zeggen vaker dat zij zouden kiezen voor een individuele pensioenregeling.

Pensioendialoog

Het onderzoek van het SCP is een onderdeel van de Nationale Pensioendialoog, die moet leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Het belangrijkste uitgangspunt van het kabinet is dat ook in het nieuwe systeem een mate van collectiviteit blijft bestaan. Maar er moet ook meer ruimte komen voor maatwerk en keuzevrijheid.

Bron: NOS.nl, 26 augustus 2015