Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Actie nodig voor uw beleggingsverzekering?

vrijdag 14 augustus 2015

Heeft u een beleggingsverzekering? Hoe weet u dan of u in actie moet komen om de polis beter aan te laten sluiten bij uw wensen? Deze tips helpen u op weg. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een adviseur, kijk daarvoor ook op deze pagina: vmd.nl/beleggingsverzekeringen

Bouwt u voldoende vermogen op?

Het resultaat van je beleggingen bepaalt voor het belangrijkste deel of u het vermogen opbouwt waarvoor je de beleggingsverzekering hebt afgesloten. U ontvangt jaarlijks brieven, waardeoverzichten en een polisblad van uw verzekeraar. In deze documenten staat hoeveel u nu heeft opgebouwd en hoeveel u naar verwachting nog gaat opbouwen. Loopt u op schema? En als u achterloopt: hoe groot is het probleem als u straks minder heeft gespaard? Dat bepaalt hoe dringend actie is.

Is er een garantie op de einddatum?

Soms heeft een beleggingsverzekering een garantie op de einddatum. Dat betekent dat u zeker weet dat je een vooraf vastgesteld bedrag zal ontvangen op de einddatum van de verzekering. Is dat in uw geval zo? Dan is extra actie niet per se nodig. Toch kan het voordelig zijn om te kijken of het beter kan. Let wel op dat u door aanpassingen niet onbedoeld de garantie verliest.

Wat betaalt u voor de risicodekkingen in je beleggingsverzekering?

De premies voor een risicodekking (deze keert een bedrag uit bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, of geeft premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid) kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de waardeontwikkeling van uw beleggingsverzekering. Bij sommige beleggingsverzekeringen is de hoogte van de risicopremie direct afhankelijk van de waarde van de beleggingen. Als het resultaat van de beleggingen dan tegenvalt, moet u meer betalen voor de risicodekking. Een groter deel van de inleg gaat op aan kosten voor de risicodekking. Gevolg: het op te bouwen vermogen blijft nog verder achter.

Ga dus na wat de risicodekkingen in uw beleggingsverzekering kosten en wat de invloed daarvan is op de waardeontwikkeling van uw verzekering. Vaak zijn er goedkopere dekkingen mogelijk.

Wat zijn de kosten van uw beleggingsverzekering?

Op basis van het jaarlijkse overzicht kan een oordeel worden gegeven over de kosten (en de ontwikkeling hiervan) van de beleggingsverzekering. Het vergelijken van de jaarlijkse overzichten kan een beeld geven van het verloop van de kosten door de tijd heen en of u te maken heeft met een woekerpolis of niet.

Zit u nog bij het juiste beleggingsfonds?

Het resultaat van uw beleggingen bepaalt voor het belangrijkste deel of u het vermogen opbouwt waarvoor u de beleggingsverzekering hebt afgesloten. Afhankelijk van het rendement van het fonds waarin je premie momenteel wordt belegd, kan het interessant zijn om van fonds te switchen.

Is uw eigen situatie veranderd?

Of een beleggingsverzekering nog bij u past hangt ook af van uw persoonlijke situatie. Is er veel veranderd sinds je de verzekering afgesloten heeft?

Bron: Finfin, 13 augustus 2015