Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Fraude met valse jaarrekeningen en nepfacturen

woensdag 12 augustus 2015

Er zijn veel valse jaarrekeningen en nepfacturen met virussen in omloop. MKB-Nederland roept iedereen daarom op om extra alert te zijn en misstanden te melden. Maar wat moet u doen als u zo’n valse jaarrekening of virus ontvangt?

6 tips tegen fraude

  1. Betaal nooit facturen zonder (liefst dubbele) controle
  2. Lees goed en kritisch, óók de kleine lettertjes. Wie betaalt komt niet of moeilijk van de ongewenste “aanbieding” af.
  3. Laat u niet opjagen en neem rustig de tijd om uit te zoeken of het om een bonafide partij gaat. Laat u in geen geval onder (tijds)druk zetten door smoesjes zoals dat de drukker zit te wachten op akkoord.
  4. Teken nooit iets dat “wel even” via de fax gestuurd wordt na een telefonisch contact en ga ook niet in op e-mail "aanbiedingen"!
  5. Controleer of de afzender van een verdachte factuur staat vermeld bij het Steunpunt Acquisitiefraude.  Bekijk hier de laatste waarschuwingen
  6. Meld je klacht. Ontvangt u een verdachte mail of een scan van een fax? Meld dit via .

Bron: Finfin, 22 juli 2015