Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Update collectief pensioen: pensioenknip en eigenbeheerpensioen DGA

dinsdag 28 juli 2015

De afgelopen jaren zijn grote wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de regels voor pensioenopbouw. Daar blijft het echter niet bij, dit jaar is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de renteproblematiek voor de aankoop van een pensioen. Mogelijk biedt de pensioenknip hier een uitkomst. Het doel is om een mogelijk hogere uitkering te ontvangen als de rente de komende twee jaar gaat stijgen. Echter een aantal risico’s moeten daarbij wel goed bekeken worden.

Voor DGA’s wordt gekeken naar andere oplossingsrichtingen om het pensioen in eigen beheer te vereenvoudigen en de problematiek rond het verschil in de fiscale en commerciële waardering te tackelen. Er wordt door de minister  gekeken naar alternatieven.

In deze update bespreken onze pensioenadviseurs deze onderwerpen. Voor vragen over uw pensioenregeling kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. 

Terugkeer pensioenknip

De rentestand in Nederland is momenteel erg laag. Dit heeft grote gevolgen voor iedereen die een pensioenuitkering aan wil kopen. Deze valt veel lager uit dan de afgelopen jaren voorspeld werd in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO). Om de bijna gepensioneerde met een beschikbarepremieregeling tegemoet te komen wordt de pensioenknip opnieuw ingevoerd. Dit biedt mensen de mogelijkheid om de pensioenuitkering niet verplicht in één keer ‘aan te kopen’, maar een 'knip' aan te brengen van twee jaar. De gepensioneerde ontvangt dan twee jaar een tijdelijke uitkering en het ‘echte’ pensioen gaat dan pas twee jaar later in.

Door het pensioen op de pensioendatum later  om te zetten in een levenslange uitkering, zijn mensen minder afhankelijk van de huidige lage rentestand. De pensioenknip wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. En alleen wanneer zij het pensioenkapitaal dat beschikbaar is gekomen op de pensioendatum nog niet hebben aangewend voor een levenslange uitkering.

Het opsplitsen van het pensioen brengt echter ook risico's met zich mee. En deze zijn onderbelicht. Het is zeker geen garantie is dat bij een hogere rentestand het pensioen omhoog gaat. Wij zien vier potentiële risico’s:

  • Voor deelnemers in life cycles: In de meeste life cycles zitten lange termijn obligaties en de koers van deze obligaties beweegt tegengesteld aan de rente! Bij een rentestijging wordt de beleggingspot dus (fors) minder waard! Een switch naar andere beleggingen en/of deposito’s moet overwogen worden.
  • Voor zelfbeleggers: Het rendement voor de twee jaar na pensioendatum zijn onzeker en kunnen tegenvallen.
  • Bij een berekening van een pensioen wordt altijd de levensverwachting genomen op de leeftijd van aankoop van het pensioen. Het is dus niet zo dat de levensverwachting gelijk blijft als je twee jaar later je pensioen aankoopt. Als de huidige levensverwachting voor iemand van 65 jaar bijvoorbeeld 83 jaar is en twee jaar later op 67-jarige leeftijd is de levensverwachting 84 jaar, dan is het pensioen op 67-jarige leeftijd dus relatief duurder. Dit  zou een rentestijging teniet kunnen doen!
  • Tenslotte mag een verzekeraar/uitvoerder kosten in rekening brengen voor de constructie. Er zijn nog geen voorbeelden, maar de kosten zouden wel eens dermate hoog kunnen zijn dat het voordeel (zeker bij kleine kapitalen) volledig weg valt.

Blog over renteproblematiek en de beleggingen in de pensioenpot van de deelnemers

In de blog Snel goede beleggingsoplossingen nodig voor beschikbarepremieregeling gaat Jan Zwiers (pensioenadviseur van KOSTER en VMD) ook in op de problemen die zijn ontstaan door de lage rente en de gevolgen van nieuwe regels voor beleggen in de opbouwfase. 

Pensioen DGA vanaf 2016

De minister heeft twee alternatieven voor het pensioen in eigen beheer voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder) beschreven in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige systematiek wordt als te ingewikkeld en daarmee te kostbaar ervaren en menig DGA kampt met problemen zoals het grote verschil tussen de fiscale en de commerciële pensioenverplichting en de regels rond dividenduitkeringen. De alternatieven die onderzocht worden zijn het oudedagsbestemmingsreserve en oudedagssparen in eigen beheer.

De brief is een denkrichting en zeker nog geen wet. Het is goed mogelijk dat er uiteindelijk nog een andere oplossing komt. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden u op de hoogte wanneer de regels daadwerkelijk worden gewijzigd en welke gevolgen dit heeft voor de pensioenopbouw van DGA’s. Meer dan ooit is een praktische insteek en aandacht voor het pensioen van de DGA noodzakelijk. Vragen die de DGA zou moeten beantwoorden zijn:

  • Is het pensioen voor de DGA te betalen door de BV en voldoet die hoogte ook aan het bestedingspatroon na pensioendatum?
  • Blijven de nabestaanden goed verzorgd achter bij overlijden? In meer dan 50% van de gevallen is er wel een toezegging van nabestaandenpensioen, maar kan de BV slechts beperkt een uitkering verzorgen. Ter info: 80% van alle overgebleven partners komt op enig moment in de financiële problemen.
  • Wat gebeurt met het inkomen en de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid?
  • Hoe ga ik rendement maken met mijn geld/inleg?

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Jan Zwiers

Jan Zwiers

directeur

0172 245 955

Duidelijk en no nonsense pensioenadvies.
Alle specialisten