Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Terugkeer pensioenknip: kansrijk of niet?

woensdag 22 juli 2015

De rentestand in Nederland is momenteel erg laag. Dit heeft grote gevolgen voor mensen die de pensioenpremies die zij betaald hebben, aan willen wenden voor de aankoop van een pensioenuitkering. Door de lage marktrente zijn de pensioenuitkeringen die aangekocht kunnen worden laag.

Aanpassing van de wet, maar pas volgend jaar

De huidige wetgeving vormt een hindernis tot een optimaal pensioenresultaat voor deelnemers aan premieregelingen, omdat de hoogte van de pensioenuitkering sterk afhankelijk is van de rentestand op het moment van pensionering. Een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk dat deelnemers ook na hun pensioenleeftijd door blijven beleggen waardoor het pensioen hoger uit kan komen. De pensioenuitkering is dan dus minder afhankelijk van de rentestand op pensioendatum. Dit voorstel is echter uitgesteld tot 1 juli 2016.

De terugkeer van de pensioenknip

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil daarom de pensioenknip opnieuw invoeren. Dit biedt mensen de mogelijkheid om de pensioenuitkering niet verplicht in één keer te laten uitkeren, maar een 'knip' te zetten bij twee jaar. Door het pensioen op de pensioendatum niet in één keer om te zetten in een levenslange uitkering, zijn mensen minder afhankelijk van de rentestand op één bepaald moment. De pensioenknip wordt opengesteld voor mensen van wie de pensioendatum ligt vóór 1 januari 2017. En alleen wanneer zij het pensioenkapitaal dat beschikbaar is gekomen op de pensioendatum nog niet hebben aangewend voor een levenslange uitkering. Het ministerie benadrukt dat het opsplitsen van het pensioen ook risico's met zich mee brengt, en dat het dus geen garantie is dat het pensioen erdoor omhoog gaat.

Heeft de pensioenknip kans van slagen?

De mogelijkheid om gebruik te maken van de pensioenknip werd eerder op 1 januari 2013 stop gezet. Dit was met een reden. Uit de evaluatie van de oude Pensioenknip bleek namelijk dat hij het deelnemersbelang niet heeft gediend. Het is dus maar de vraag of de pensioenknip nu wel zal helpen voor de mensen die tussen nu en 2017 met pensioen gaan. Ook vergt het toepassen van de pensioenknip veel inspanningen van pensioenuitvoerders, zij zullen hier dan ook kosten voor in rekening moeten brengen. Hoe hoog deze kosten zijn is onduidelijk. Aan de pensioenknip kleven ook risico's, bijvoorbeeld bij Life Cycle beleggen. Het is daarom raadzaam altijd eerst advies in te winnen voordat u er voor kiest om gebruik te maken van de pensioenknip.

Blog over renteproblematiek

In de blog Snel goede beleggingsoplossingen nodig voor beschikbarepremieregeling gaat Jan Zwiers (pensioenadviseur van KOSTER en VMD) ook in op de problemen die zijn ontstaan door de lage rente en de gevolgen van nieuwe regels voor beleggen in de opbouwfase.